Katarina Šević: Atlas / design naïve
2. 2. – 20. 2. 2009
výstavu připravili: Vasil Artamonov, Dominik Lang

 

Tématem prací Katariny Šević je pohyb či lépe řečeno hnutí. Pohyb je totiž v jejím podání metaforou politických, společenských a historických procesů.

Typickým příkladem takové metafory je masová performance Social Motions z roku 2007, provedená v Berlíně. Odehrává se na pomezí řízené choreografie a spontánní události, a zkoumá vnitřní logiku pohybu většího množství lidí procházejících prázdným prostranstvím. Pohybem jako migrací se zbývá video-učebnice maďarštiny Easy and Fast – Hungarian (2004), kde scény jednotlivých lekcí přehrávají přistěhovalci na pozadí budapešťských reálii. Zajímavostí je že učebnice, podle které je video natočené, vycházela v Jugoslávii od 1962 do roku 1995 pětkrát v stejné podobě, a pouze v posledním vydání s jednou úpravou: název lekce „V továrně“ byl změněn na „Byznysmen“. Veřejná presentace videa proběhla v čekárně cizinecké policie v Budapešti.

Velmi osobní téma emigrace a návratu na širším geopolitickém pozadí řeší Katarina odtažitou museální prezentací v celku s názvem House Museum (2007). Zároveň tuto práci můžeme chápat jako institucionální kritiku, podobně jako instalaci Fitness Center (2001) ironicky nahlížející způsoby prezentace a vnímání uměleckých děl.

Důležité místo v rámci tvorby Katariny Šević má práce News from Nowhere 2008. Za prvotní impuls si bere novelu Williama Morrise a rozpracovává jí metodou asociativního vyprávění. Dějiny se tu pohybují k vizím budoucnosti, historická fakta k fikcím.

Pro výstavu ‘Atlas’/ Design Naïve v galerii Jelení si Katarina připravila dva vzájemně se propojující celky. ‘Atlas’ je komplex vizuálních prvků vycházejících z kulturní historie, společensky daných významů a odkazů přímo spjatých se Srbskem a Maďarskem. Zeměmi, kde Katarina žila a žije.

Design Naïve Katarina nazývá osobní designové strategie, objevující se na veřejných místech jako neformální řešení designérských problému. (V českém prostředí bychom mohli najít paralelu v kutilství.) Design Naïve působí především jako zdroj inspirace pro ‘Atlas’. Výstava je průzkumem zaniklé ikonografie. Osobní sbírkou symbolu jejichž významy se změnily.

Díla Katariny Šević působí jako by byla vytvářená s neuvěřitelnou lehkostí a samozřejmostí. Zároveň je z nich cítit naléhavost myšlenek a závažnost témat jenž se dotýká. 

Vasil Artamonov

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů