Václav Magid: Otcovo slepé oko
28. 4. – 14. 5. 2009
vernisáž v pondělí 27. 4. v 18:00

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů