Eva Pejcharová: Úklidové práce
13. 3. – 28. 3. 2013
vernisáž v úterý 12. 3. 2013 v 18 hod.
kurátorka: Jana Chlubná

 

Úklid je zpravidla považován za proces seskupování, hodnocení a třídění. Definuje charakter a hodnotu věcí z hlediska jejich dřívějších funkcí a možností jejich budoucí existencí. V případě úklidových prací Evy Pejchalové má tento proces ještě jiné funkce, které mu často nepřisuzujeme. Úklid je pro ni poznávací proces. Je to způsob jakým se orientuje v prostoru a jak poznává jeho povahu a možnosti. Tak v okolním světě určuje hranice intimního a veřejného.

Eva Pejchalová se dlouhodobě zabývá poznáváním a osvojováním si cizího prostředí. Tento proces je pro ni zásadně spjat s domácím prostředím. Zaměřuje se na procesy, které jsou pro daná místa charakteristické a které určují jejich status (například projekt Běžci, Pračka, Cesty vlakem a další). Dlouhodobý projekt Úklidové práce je jedním z posledních výstupů její tvorby, se kterým mimochodem v roce 2012 absolvovala na Vysoké Škole Uměleckoprůmyslové v Ateliéru malby Jiřího Černického.

V projektu „Úklidové práce“ vychází Eva Pejchalová z procesu úklidu jako něčeho bytostně osobního – domácího. Úklid pro ni není pouze jedním z mnoha procesů jejichž podstata ji zajímá. Jedná se o cestu kterou poznává a přisvojuje si jednotlivá místa, obydluje je a zabírá. Je to proces vymezování si vlastních teritorií, ale i poznávání a zabírání teritorií cizích. Nejde tedy ani tak o fyzický jako spíše o sociální prostor. O hledání osobních hranic a intimních zón a poznávání jejich překročitelnosti. Úklid je dialogem mezi umělcem, místem a jeho osadníkem. Výstavní projekt je jedním ze zastaveních tohoto procesu. Je jakýmsi zpomalením až znehybněním cesty, která tu nezačíná, ani nekončí. Žádná z realizací tohoto projektu nenese finální podobu této cesty.

Jana Chlubná

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů