Aktuální výstava 

Galerie Jelení – Centrum pro současné umění Praha Vás zvou na vernisáž výstavy

Zbyněk Baladrán: Dead Reckoning

v úterý 4.11. 2014 od 18 hodin
výstava potrvá do 20.11. 2014

 

Zbyněk Baladrán ve své tvorbě opakovaně prověřuje teritoria obsazená především tou částí civilizace, kterou nazýváme západní. Způsoby podobnými, jaké používá etnograf, antropolog, sociolog, posthumánní archeolog přizvedává ruiny nedávné minulosti a hledá prostorové kapsy, ve kterých se zobrazuje způsob žití, jeho systémy, zákonitosti a náhody a předměty, skrze které si lidstvo posedlé samo sebou s oblibou skládá obraz své vlastní minulosti i budoucnosti. Hlavně je nutné se ptát, proč je Baladránův celek téměř vždy jeho rozpadem. Pět projekcí není jen efektním uchopením prostoru díla, je spíše neustálým hledáním záblesku univerza, neustálou připomínkou asynchronie a nemožnosti spojení bez přítomnosti hegemonické síly – kteréžto spojení je kdykoliv zvratné, tudíž není skutečnou jednotou. Přestože známe jednotlivé části a víme více méně jak fungují a jsme si zcela jisti, že patří dohromady, nejsme schopni ten akt podstoupit a raději dále a stále soustředěněji propracováváme detaily detailů, abychom neselhali na té nejmenší úrovni a celek spojujeme zatím provizorně a stále jenom na papíře různými diagramy, šipkami a odkazy z jednoho fragmentu k dalšímu. Hledáme svou pozici v určitém bodě, své fixní místo na některém z kontinentů, svou mezeru mezi lidmi, věcmi, mezi první a druhou přírodou. Dokonce za řešení tohoto spojení v blízké budoucnosti přijmeme představu celku jako lidského mozku nacpaného věcmi, implantovaným interfacem nebo cyberwarem. Je třeba si ale uvědomit, že tento náš fixní pohled na bod, o němž se domníváme a utvrzujeme se, že nám náleží, se ale stále proměňuje a je vytvářen vztahy, pohyby a transformacemi toho „jiného“ kolem nás, které si chceme komprimovaně vtěsnat do hlavy, a že toto naše lpění na rozhraní vnitřku a vnějšku, je jakousi zástupnou činností, o které nevíme, k čemu skutečně slouží. 

“Dead reckoning” je proces výpočtu něčí aktuální polohy na základě předchozích zjištěných pozic nebo fixu (pozice odvozené z měření vnějších referenčních bodů). Také může stanovovat a posouvat tuto pozici podle známé nebo odhadované rychlosti v uplynulém čase a směru. “Dead reckoning” je rovněž předmětem kumulace chyb. Analogií s navigačními účely se spojení slov „dead reckoning“ také užívá ve smyslu procesu stanovování hodnoty jakékoliv proměňující se kvantity pomocí součtu předchozí hodnoty a změny, která v určitém čase nastala. Obvykle to znamená, že změny nejsou vyhodnoceny přesně. „Ded reckoning“, často mylně nazývaný „dead reckoning“, je zkratka pro termín „deduced reckoning“ (doslovný překlad: odvozený výpočet).


Zbyněk Baladrán (*1973, Praha) je umělec a kurátor, studoval dějiny umění na FF UK v Praze a AVU v Praze v ateliéru Vizuální komunikace, ateliéru Malby a ateliéru Nových médií. V roce 2001 se podílel na založení Prostoru pro současné umění Display, ze kterého v roce 2007 vznikl spojením s tranzitem.cz tranzitdisplay, kde se podílí na výstavním programu. S Vítem Havránkem je spolukurátorem výstavy Monument Transformace, tříletého výzkumného projektu sociální a politické transformace. Byl také členem týmu kurátorů (tranzit.org) pro Manifestu 8, která se konala v Murcii ve Španělsku v roce 2010. Prakticky i teoreticky se zabývá tématy uměleckých a kulturních archivů a metaforou archeologie jako tvůrčí metody. Pracuje s videem, textem a instalací. Jeho díla lze charakterizovat jako analytické hledání souvislostí mezi minulostí a její konstrukcí ve vztahu k převládajícím epistemologickým vzorům. Vystavoval na 11. Bienále v Lyonu, Manifestě 5 a 56. ročníku výtvarného bienále v Benátkách.

 


Galerie Jelení, Drtinova 15, Praha 5, Smíchov

Tram 6, 9, 12, 20, Švandovo divadlo
Bus 176, Kinského zahrada

Otevřeno: úterý–čtvrtek, 15–18 hodin 


Galerii Jelení podporuje MK ČR, Magistrát hl.m.Prahy, Státní fond kultury ČR
Mediálními partnery jsou Artycok.tvArtMap a jlbjlt.net