Jiří Surůvka: Poslední grant
21. 4. – 14. 5. 1999
kurátorka: Gabriela Bukovinská

 

Výtvarník a performer Jiří Surůvka, žijící v Ostravě, obdržel v roce 1998 grant od Nadace a centra pro současné umění (vývalého Sorosova centra) na dvouměsíční stipendijní pobyt v USA. Tato výstava prezentuje výsledky Surůvkovy americké zkušenosti. 


 

Surůvkova invaze
(...) Existuje totiž jistá spřízněnost mezi jeho tvorbou a americkou kulturou, patrná i v charakteru Ostravy – Klondiku severní Moravy a Slezska, odkud Jiří Surůvka pochází a z něhož čerpá ambivalentní podněty pro svou tvorbu. Využívá přitom symbolů a ikon pop kultury, které na základě ironických asociací využívá k demaskování všudypřítomné přetvářky. Groteskně převrácený svět zdánlivě pohádkových figur, vmontovaných do transponovaných prostorů slavných děl světového modernismu, se tak stává prostředkem k zobrazení nejednoznačnosti zla a jeho schopnosti ukrýt se pod slupku banálního dobra komerční kultury. Propojením prastaré metody karnevalu s počítačovou technologií a se světem zdánlivě překonaného reálsocialismu a nacismu navíc u Surůvkových obrazů vzniká zvláštní symbioza, která jako by byla předurčena pro existenci na periferii euroamerické civilizace, kde se prolínají staré rituály a torza myšlenkových stereotypů modernistických ideologií s nejsoučasnější technologií. 

Pobyt Jiřího Surůvky v Americe v září až listopadu roku 1998 v rámci grantu Sorosova centra současného umění, však autora utvrdil v přesvědčení o smyslu jeho úzké vazby k Ostravě (její odvozeniny našel i za oceánem ) a o významuplnosti zvolené konceptuální tvorby. (...) Tzv. americká práce v díle Jiřího Surůvky a její prezentace splnila hned dvojí úlohu. Na jedné straně divákům ukázala přímou souvislost autorovy tvorby z let 1995 – 1998 s postindustriální skutečností české periférie a amerického centra. Na druhé straně ony nebezpečně rychlé expozice - invaze představovaly pro autora určitou rekapitulaci, jejíž vliv na další zákruty jeho tvorby bude jistě zajímavé sledovat.

Martin Strakoš

(kráceno)

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů