Jakub Španhiel: Uklízečka
18. 1. 2000 – 25. 2. 2000

 

Jakub Špaňhiel je malíř, student ateliéru Jiřího Davida na Akademii výtvarných umění. Je členem skupiny "Luxsus", jež byla založena v roce 1995 na Akademii výtvarných umění v Praze (členové skupiny jsou David Adamec, Vilém Kabzan, František Matoušek, Michal Novotný a Jakub Špaňhiel). Tato skupina je složena především z malířů, kteří však v nedávné době začali používat I různorodá další média. Jejich díla jsou si blízká, (některé obrazy malovali dokonce dva umělci společně), nepojí je však přímo jeden malířský styl či zaměření, jde spíše o několik umělců, kteří vyznávali podobné názory a hodnoty. Vzorem skupině byl v Německu žijící český umělec Jiří Georg Dokoupil (bratranec Viléma Kabzana), jeden z výrazných malířů německé neoexpresionistické vlny malby 80. let.

Mimo svou malířskou tvorbu prezentovala skupina "Luxsus" specifický přístup k životu. Cílem umělců nebylo vytvářet nezávislé, "undergroundové" umění, ale docílit velkého komerčního úspěchu. Umění se mělo stát prostředkem k luxusnímu životu bez finačních problémů, životu plného drahých aut, dlouhovlasých blondýnek, vil na Kanárských ostrovech. Názory skupiny byly blízké manifestu skupiny "Úchvatní", (založené 1986), jejíž členové též prosazovali "přiměřené" finanční ohodnocení své práce.

Jakub Špaňhiel je znám svými expresivněji pojatými velkoplošnými plátny, u nichž vyniká jeho malířská zručnost. Na výstavě v Galerii Jelení však nakrátko opustil tento způsob práce a vystavil téměř monochromní, černě malované obrazy. Na velké ploše černých pláten je pouze v horním rohu namalovaná jedna malinká rybička, jak se přibližuje k pomyslné hladině na horním okraji obrazu. Někdy je na obrazech též shluk průhledných jiker a jemná, barevná vodorovná čára, jež obrazy mírně strukturuje. Jinak se na obrazech nenachází nic.

Podle rybičky, jež je ústředním motivem všech obrazů je výstava pojmenována. Je to rybka, kterou mají lidé v akváriu a jež opravdu plní funkci uklízečky a celý den tráví požíráním odpadu na dně, nebo na skle akvária. Akvárium svět, ve kterém se některé ryby se mezi sebou mají rády, jiné ne. Některé druhy se dokonce nedoporučují dávat společně s jinými, protože vyvolávají v akváriu nepříjemnou atmosféru a záměrně "znepříjemňují" život dalším rybám.

Představená díla poukazují na jeden "banální" výjev z přírody. Nepodstatná událost je postavena za nosný bod obrazu. Malba se stává konceptuálním sdělením, které nepostrádá jemný ironizující pohled na budoucnost malby jako takové. 

gb

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů