Jan Nálevka: Zem plná mléka
11. 12. – 31. 12. 2000

 

Výstava "Zem plná mléka", prezentuje umělce tzv. brněnské scény, tedy umělce, kteří studoval na Fakultě výtvarných umění v Brně. Jan Nálevka byl žákem Petera Rónaie a Václava Stratila a členem skupiny Mina, kterou v roce 1995 založili Milanem Mikuláštíkem. Je to konceptuální umělec, který pracuje většinou s instalací, ale také s fotografií.

Na výstavě v Galerii Jelení představil Jan Nálevka zem plnou mléka, resp. zemi plnou továren na mléko. Celá výstava nepřímo vztahovala k městu. Celý prostor byl zastavěn bílýmy sokly. Nic na nich však nestálo. Vypadaly jako architektura a byly doplněny velkoformátovými fotografiemi a videem. Na nich bylo možno shlédnout vyprázdněná okolí měst, parkoviště, továrny, dálnice, McDonald u velké dálnice. Nebylo zřejmé, z které země záběry pocházejí. Část byla z okolí Brna, část z industriálních částí Francie apod. Globální, univerzální, decentralizované město, které pokrývá už celou krajinu, nemá začátek ani konec.

Projekce promítaná na stěnu představovala sestříhaný akční film ze šedesátých let, jež ukazoval obrovské Godzilly při totální destrukci Tokia. Z filmu jsou vybrány části, které představují pouze šlapání po mrakodrapech, padající domy, střeky, střelbu, kouř. Koncepce výstavy vypadá jako poukaz na apokalyptickou vizi světa, který je natolik industriální, že je jedinou možností a vysvobozením jeho destrukce.

Jednoduchost takového výkladu je však úmyslně zkomplikována tím, že naléhavost destrukce města ve jmenovaném filmu je z dnešního pohledu více komická než hrozivá. Ve své době strašidelný film je průhledný svou nedokonalou animací. Místo strachu ze zvířat vnímáme jejich nepřirozený pohyb v malých modelech domů. Na konci filmu při západu slunce odlétající monstra vypadají spíše jako roztomilá plastiková zvířátka, která neměří více než deset centimetrů. Nálevka tedy jako vždy pouze naznačuje myšlenky s jemnou ironií, nedává žádné opovědi a moralizující závěry. 

Gabriela Kotíková

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů