Markéta Vaňková: Utopenci
23. 4. – 11. 5. 2001
kurátorka: Gabriela Bukovinská

 

Rozhovor kurátorky s Martétou Vaňkovou

Gabriela Bukovinská: Tvé umění je jedním z mála mezi českými umělkyněmi, které není zatíženo ženským vnímáním. U tvé tvorby není zřejmé, že jsi žena. Zdá se mi to jako kladná charakteristika.

Markéta Vaňková: Jsem ženská, vnímám jako ženská, netrpím tím, že jsem ženská.

GB: V dnešním světě je mnoho národnostních problémů, ekologických  katastrof, nové druhy nemocí atd. Myslíš, že nemá smysl se zabývat problémy kolem nás?

MV: Stále se zabývám konkrétními aktuálními závažnými a ještě horšími problémy. Ale bez humoru a odstupu se nelze se přes ně nějak dostat.

GB: Máš dojem, že tvou výstavu Utopenci je možné pochopit pro někoho, kdo přijde „ z ulice a s uměním nemá nic společného?

MV: Je jedno odkud přichází, musí chtít - nemusí ani chtít - řekněmě mít otevřeno, nějaký zájem možná, ani to ne - stačí nemít zavřeno.

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů