Tomáš Svoboda: NO EXIT
2. 3. – 16. 3. 2001

 

Tomáš Svoboda (1974) vystavuje obrazy vzniklé v posledních měsících. Souběžně s výstavou v Galerii Jelení je počínaje 1. březnem průběžně zveřejňován jeho komiks na stránkách internetového magazínu o umění Bazar - www.intimate.cz/bazar.

Malovaný obraz je stále znovu a znovu resuscitované médium. Spíše než aby malba nabízela zásadní nové obzory a výrazové možnosti, je pro umělce „jistotou“, k níž se lze (kdykoli?) opakovaně navracet. Pro „čistokrevného malíře“ je takové vracení a obnovování životnosti tradičního obrazu každodenní „praxí“. Jedním z mnoha impulsů - „resuscitací“ byla a je malířská tvorba zasažená vlivem komiksové stylizace a znakových „banalizací“ reálných předmětů (které známe např. z různých návodů k upotřebení). Od pop-artu až třeba k dílům Gary Humea a Juliana Opie.

Tomáš Svoboda prošel v posledních letech obdobím „zasněného“ realismu, kdy z programově naivního odstupu stylizoval dominanty globální reality (dopravní situace, válečné zpravodajství, záře benzinových pump). Postupně se dopracoval k otevřeněji kritickému zacílení (série obrazů kombinujících plošné znaky s „portréty“ zboží). Obdiv k čisté estetice (nejen dopravních) značek je jedna strana mince. Na jejím rubu je lidská postava, stylizovaná do podoby neutrálního znaku pána/paní, manipulovaná různými „směrovkami“ a spoutávaná sítí smyslových atrakcí.

Nejnovější práce Tomáše Svobody jsou složitější a nepřehledněji strukturované celky. Jednotlivé tvary ztrácejí čitelnost znaků, obrazy jsou komponovány více jako fragmenty prostorových situací (odráží se tu autorův zájem o současnou architekturu). No Exit je „značka“ ironického postoje (forma distance, obrana) i podstatnější slogan shrnující „něco“ z aktuální situace (mizení dimenzí vně a uvnitř, stupňující se bezesmyslnost směru odněkud někam). Zároveň decentní a lehce vtíravá otázka po další orientaci. 

P.S. V roce 1993 proběhla výstava Second Exit (Ludwig Forum, Aachen, koncepce J. a J. Ševčíkovi). Druhý východ fungoval mimo jiné i jako Druhý Východ – jeho „skrytý potenciál“. Po desetiletí proměn inkriminovaného geo-politického prostoru je snad možné i zde konstatovat mnohoznačné No Exit. 

-dak-

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů