KUNST-FU kartel a KAMERA SKURA: Nevíme, čo to je
23. 9. – 18. 10. 2002

 

Výstava "Nevíme, čo to je" je první pražskou výstavou mezinárodního projektu česko-slovenských výstav. Galerie Jelení, CSU Praha spolupracuje na tomto projektu se slovenskou Open Gallery,  galerií slovenského Sorosova centra pro současné umění [www.scca.sk]. Podstatou tohoto výměnného česko-slovenského projektu je hlubší spolupráce mezi mladšími českými a slovenskými umělci. Téma výstav vychází přímo ze setkání umělců, kteří často vytvoří jedno společné dílo pro danou výstavní síň.  

Současná výstava je dílem dvou skupin: Erika Bindera a Paula Čejky, tvořící slovenský Kunst-fu Kartel a výtvarné skupiny Kamera Skura, jejímiž členové jsou René Rohan, Martin  Červenák a Jiří Maška. Společným tématem výstavy bylo určeno právě ono "nevíme čo to je", jež postupně krystalizovalo v podivnou tekutou neidentifikovatelnou hmotu, jež vytéká z větracích systémů, zásuvek a dokonce již nadzvihává i koberec. Celou výstavu dopňuje vtipné video dvojice Kust-fu kartel.

Členové skupin jsou již známými umělci, Erik Binder [1972] byl v loňském roce nominován mezi finalisty slovenské Ceny Oskára Čepana. Pracuje s nalezenými objekty, instalací, filmem. Výtvarná skupina Kamera Skura je na české výtvarné scéně známa performancemi, pracuje též s instalací a fotografií. V letošním roce prezentovala svá díla např. na IV. Bienále mladého umění Zvon 2002 a vydala obsáhlý retrospektivní katalog. Oběma seskupením je společná ironie a smysl pro humor.

Gabriela Bukovinská

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů