L:S:D:A : C:S:S:R
3. 4. – 18. 4. 2002

 

výběr z archivů prací vzniklých během therapie využívající psychotropní látky v ČSSR v 60.tých a 70. tých létech.

+videoprojekce filmových dokumentů s tématikou vlivu halucinogenních látek na lidské vědomí


ČSSR byla (vedle USA a Švýcarska) jedna z mála zemí, kde  psychotropní látky (jako jsou například LSD, meskalin, nebo psylocibin)  byly zkoumány v poválečných letech nejen jako potenciální bojové prostředky Studené války, ale i jako nástroje pro výzkum lidského vědomí a podvědomí. Výzkumy těchto látek v psychofarmakologii a jejich užití v psychiatrické praxi byly oficiálně ukončeny v roce 1974 a dnes je tato zajímavá oblast napůl zapomentuta. Během  terapeutických sezení se používala  pro zachycení „halucinací“ mimo verbální svědectví většinou média kresby a malby. Svědectví o této  kapitole  je uloženo  v řadě soukromých archivů obsahující záznamy z „cest jinam“, pozoruhodných výtvarných děl z rukou profesionálních výtvarných umělců, ale hlavně pacientů i laiků. Skromný výběr anonymních kreseb instalace v Galerii NSCU je doplněn soudobými texty osvětlujícími okolnosti období, ve kterém tyto experimenty  u nás probíhaly, videoprojekcí filmového dokumentu z jedné experimentální session z 60.tých let a „kresebným trenažérem“ nabízející barvy papír a škálu látek, které také mohou simulovat “rozšířený stav vědomí“.

Miloš Vojtěchovský

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů