Pavel Ryška: GOTTA CATCH´EM ALL
29. 1. – 15. 2. 2002

 

Jako ústřední postavu své samostatné výstavy v Galerii Jelení si Pavel Ryška zvolil postavičku elektrické myši z dětského seriálu Pokémon. Tato postavička v minulých letech naplňovala nejedno dětské srdce, ale i nejrůznější reklamní a marketingové strategie. Ryškův zájem o tyto strategie, které se už staly neodmyslitelnou součástí našeho života, se projevuje i ve způsobu zpracování jednotlivých objektů. Pokémon ukazující k bráně s nápisem Gotta catch ‘em all (Musíme je všechny pochytat), do níž stejně jako do vyhlazovacích táborů vedou pouze koleje, je vytvořen jako reklamní panel. Fotografie Ryškovy dcery s podomácky vyrobeným Pokémonem má zase formu světelného boxu. Ryška si už řadu let všímá nejrůznějších trendů a stereotypů společnosti, aby je narušoval a zpochybňoval svým brilantním konceptuálním přístupem. Ten je konstantou jeho tvorby, i když se v posledních letech výrazně proměnila estetika jeho děl.

Pavlína Morganová, kurátorka výstavy

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů