Vilém Kabzan: Vili vanili
29. 5. – 14. 6. 2002

 

Rytmus digitálních rastrů   Tvůrčí postup při realizaci tématu Rytmus je zasadně ovlivněn výběrem softweru, který v tomto případě vytváří svůj reálný čas s vlastní inteligencí. Výsledná forma je dána minimalistickým opakováním, vrstvením téhož vizuálního a auditivního motivu. Je třeba zmínit, že jsem nechtěl vypravovat příběhy, vymýšlet nové hrdiny.

Šlo mi o celkovou impresi obrazu, která nemá konec ani začátek. Většina použitých vizuálních ikon, pochází z internetového prostředí. Struktura mých digitálních videí je generována uspořádáním konstruktivistických rastrových skupin, obrazové kompozice získávají vegetativní tvarosloví. Na rozdíl od analogové techniky je digitální technika, díky vývoji obrazových procesorů, videosyntezátorů, komplexně multimedialní.

Umožňuje rychlé generování, mixování a modulování vizuálních poutačů.  Pro téma Rytmu digitálních rastrů jsem se rozhodl po více než pětiletém studiu grafickůch programů. Současná mladá generace a její alternativní životní styl prochází procesem návratu k jakési kmenovosti, kam mladí lidé vstupují s elektricky rozšířenými a zesílenými smysly. Vývoj si představuji třeba tak, že tanečník bude sám tvořit rytmus podle svůch pohybů. Obraz bude tvořit zvuk. V mém projektu videoobrazu, tvořeného zvukovou linkou, je okamžik "náhody", překvapení, ten nejinspirativnější. Takto multisenzoriální vnímaní díla schází naší západní civilizaci, která je svům zpósobem uniformní a uzavřená.

Vilém Kabzan

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů