Jan Trnka: Fragmenty
10. 3. – 28. 3. 2003

 

Fragmenty mohou být naše vzpomínky, představy, sny nebo touhy, které  nedokážeme popsat v konkrétní celek, obraz. Fragmenty jsou útržky, které se nám někdy vybaví v paměti a pak se zase rychle rozplynou, stejně jak přišly…

Vždy jsem ve svých projektech rád kombinoval různé typy médií, (fotografie, video, zvuk,  internet, animace) ale mé poslední práce jsou odproštěny od jakýchkoliv technologií. V sérii kreseb nazvaných fragmenty byl mým jediným pracovním nástrojem pouze štětec a tuš.

Mé kresby by se daly označit za gestikulární a kdybych je měl někam zařadit nebo přirovnat k jiným pracím, sáhl bych k dílům abstrakce, která se neomezuje pouze na předmětné zobrazení skutečnosti, ale kde se volně zachází s barvou, rozpouští se jakékoliv figurativní zobrazení ve volných tazích. V mých kresbách je cítit zájem o nepředmětné formy, kde jde o úsilí propojit tyto zdánlivě nesouvisející "objekty" a vztahy několika výrazovými prostředky v jeden kompaktní celek. Kresby jsou tvořeny s pocitem maximální volnosti a bezprostřednosti bez předešlé myšlenky koncepčního záměru - vznikaly z mých momentálních nálad. Chtěl jsem ve zkratkovitém, expresivním, ale přesto uvolněném projevu vyjádřit svoji náladu.

Práce mají společný pojící prvek a tím je právě prchavost a náznakovost kaligrafického gesta. Celek vyvolává pocit nedokončenosti, který v nás zároveň rozehrává hru myšlenek a pocitů. Ve své otevřenosti působí jako dějově navzájem propojené.  Z estetického hlediska působí série „čistě“, minimalisticky zpracovány, ale přesto naztrácí pohyb a energii.

Při tvorbě jsem kladl důraz na výraz, který do jisté míry nahradil i obsah. Kresby vznikaly v období dvou let a když jsem si je prohlížel jako celek, dostal jsem chuť vystavit je jako sérii, která je souborem mých pocitů  a nálad malého úseku mého života.

V pracích se nelze dopátrat konce. Ten je pro každého jiný. Pro někoho může být cílem i samotný proces tvorby. Pevně věřím, že i vy naleznete v mých pracech alespoň torza něčeho, co vám přinese nějaký prožitek nebo vzpomínku.

Jan Trnka

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů