Jiří Havlíček, Filip Čeněk: Lotus3 a Solaris
20. 2. – 7. 3. 2003

 

Jiří Havlíček patří mezi  autory nejmladší generace, žije a pracuje v Brně. V Praze bylo možné vidět jeho práce na výstavě “CZ 99“, v souvislosti s prezentací aktuální brněnské výtvarné scény, připravené Milanem Mikuláštíkem. Zde, podobně jako na pozdější přehlídce studentů Fakulty výtvarných umění v Brně v Galerii kritiků v Praze, pracoval s obecně známým logem firmy Mc Donalds, jehož smysl  převrátil a zasadil do odlišného kontextu.

Jiří Havlíček vytváří objekty, instalace a v poslední době se věnuje zvláště filmu a videu. Jeho nedávným dílem byl animovaný film, založený na vzdálené vzpomínce na něco tak “banálního” jako je večerníček dvojice psů Tip a Tap. Celá animace vznikla na základě testování vlastní paměti a prací s nosností vizuálních záznamů v ní uložených. Výsledný film jen vzdáleně připomíná skutečnou přelohu. Probíhá jako ve snu, dlouhé, plynulé záběry se střídají s rychlejšími, krátkými, nelogickými příhodami, jež opět přechází k  hranici mezi realitou halucinací. Z jednoduchého příběhu se tak stává zvláštní “rozbor” skutečnosti, doprovázený ještě rozhovor s ženou, jež propůjčiila svůj hlas postavám.

Výstava vznikla ve spolupráci s Filipem Ceňkem, který již samostatně v Galerii vystavoval. Zabývá se výhradně novými médii, avšak způsobem, který je velmi jemný a citlivý. Tím jsou média využita k něčemu, co odporuje představě o strohé podobě technického obrazu.

Výstava vznikla ve spolupráci s Keiko Sei

Gabriela Bukovinská

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů