Johana Stahlichová (ČR): Holiday
8. 9. – 26. 9. 2003

 

Johana Stáhlichová začala pracovat s malbou a kresbou, v současné době se věnuje především barevné fotografii. Její práce navazuje na současný trend ve vývoji současného umění, ve kterém je fotografie stále více využívána v novém kontextu. Jedná se o konceptuální práce, které nezkoumají přednostně možnosti daného média, ale spíše ho manipulují a využívají k vyjádření vlastního myšlenkového obsahu. Přestože se  práce s fotografií ve výtvarném umění  stává v posledních letech velmi častou, díla Johany Stáhlichové jsou originální a zajímavé kombinací prvků, které jsou charakteristické pro české prostředí.  Soubor fotografií „Holiday“ vypovídá o prázdninách obyvatelů země, kde není ani moře, ani jiné exotické  přírodní prostředí a tak jsou lidé nuceni hledat toto vyžití ve vzdálených oblastech  jiných zemí. Výstava částečně vypovídá o českém vkusu a nevkusu, pohybuje se na hranici mezi módní a reklamní fotografií.

Gabriela Kotiková

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů