Petra Pětiletá, Magdalena Peševová: Made in UK
26. 6. – 6. 6. 2003

 

fotografie, video, instalace

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů