Radek Macke: Celospolečenské využití zábran
31. 3. – 15. 4. 2003

 

Tento projekt se zabývá identitou různých států a jejich obrannými mechanismy. Projekt zahrnuje vytvoření pouliční zábrany, při použití záterasy pro výkopové práce, které se tvarově i rozměrově podobají klasickým zábranám, jež usměrňují pohyb chodců a vozidel při různých pouličních pracech a při uzavírání důležitých prostor.

Mým záměrem bylo vytvořit záterasy v podobě vlajek jednotlivých států, které mají problémy s imigrací. Chtěl jsem, aby byly tyto objekty vnímány jako protipól ke státní vlajce. Každý stát má určitý obranný mechanismus vůči nežádoucí imigraci z chudých zemí, často ale zapomíná, ze tato chudoba je mnohdy důsledkem politiky bývalých kolonizátorů. Odmítavý postoj vůči imigraci vytváří elitářské nedemokratické prostředí. Chtěl jsem zhmotnit tento proces a dát mu určitou podobu s jakou se setkává každý občan z chudé části světa (včetně České Republiky).

Dalším krokem v rámci projektu bylo oslovení vybraných ambasád, jakožto funkčních symbolů jednotlivých zemí s dopisem o svolení k instalaci zábrany + vytvoření samotné fotografické dokumentace instalace. Celá akce byla zároveň i performancí před ambasádou.

Radek Macke

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů