Silvie Vondřejcová, Patricie Fexová, Lenka Klodová, Petra Čiklová: 5 žen, 5 otázek
3. 11. – 26. 11. 2003
kurátorka: Pavlína Morganová

 

Výstava 5 žen a 5 otázek je v podstatě dokumentem přípravy této výstavy. Vznikala totiž v rámci dlouhých debat o ženské situaci v umění i mimo něj a na základě velkých pochybností, jestli má vůbec smysl se ženskými otázkami zabývat a jaký postoj k nim zaujmout. Snad právě proto dává paradoxně tato ryze ženská výstava prostor hlavně mužům, jejich představám a názorům. V rozhovorech jednotlivých umělkyň a kurátorky výstavy s vybranými mužskými protějšky se tak nenápadně odkrývají důležitá témata související s ženskou situací a postoji k ženskému umění. Objevují se zde i stereotypy a předsudky v naší společnosti běžné, nechuť se ženskými otázkami a priori zabývat a pohrdání feminismem. Všechny rozhovory jsou ale ve svém důsledku důkazem, že se jedná o velice citlivé a nejednoznačné téma, které je potřeba promýšlet.

Rozhovory zde dáváme k dispozici v autentické podobě, i když jsme si vědomy, že je pro diváky velice náročné je vyposlechnout v plné délce. Pozadí k mužským odpovědím na naše otázky vytváří audiozáznam všech našich schůzek. Tedy vlastně dokument složitého vzniku celého konceptu této výstavy. Jsme přesvědčené, že než manifestovat jednoznačné postoje je v souvislosti s tímto tématem mnohem důležitější opatrně ohledávat terén a dotýkat se jeho citlivých otázek.

Pavlína Morganová

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů