Silvina Arismendi (Uruguay/ČR): Inventario
8. 10. – 21. 10. 2003

 

Silvina Arismendi je studentkou ateliéru Vladimíra Skrepla na Akademii výtvarných umění v Praze. Narodila v Uruguay, v současné době žije v České Republice. Zpočátku se zabývala malbou a kresbou a nyní pracuje s různorodými médii. Některá díla jsou založena na přímé komunikaci s divákem. Na klauzurách Akademie výtvarných umění vystavila nástěnku, na kterou pro ni ostatní z ateliéru vyrobili na požádání drobné předměty. V jiné práci lidé sestavovali puzzle vyrobené z fotografií její vzdálené rodiny. V poslední práci, vystavené v Galerii Jelení Silvina Arismendi představila archiv všech věcí, které momentálně má. Po několika stěhováních sestavila celý archiv fotografií všeho – knih, časopisů, oblečení atd., formou kartotéky s vytištěnými kartičkami s označením druhu předmětu, (podobně jako vypadají předmětové katalogy v knihovnách). 

Vzhledem k tomu, že tato činnost archivování a přípravy kartotéky je velmi náročná a zabrala mnoho času a pečlivé práce, připomíná jiné ženské činnosti – například vyšívání apod., pouze tyto práce vznikají na počítači. Součástí archivování je též permanentní performance. Silvina označuje i další předměty kolem sebe i ve veřejných prostorách - židle v tramvaji atd. A vše opatruje nápisy po vzoru nálepek plastikových inventárních čísel. 

V díle Silviny Arismendi je zajímavé, že se pohybuje na presné hranici mezi uměním a soukromým životem a není tak možné říci, kde umění zacíná a kde končí. Velmi minimalistické a “čisté” provedení jednotlivé předměty odosobňuje a zbavuje nánosu zatěžujících emocionálních prvků.

Gabriela Kotíková-Bukovinská

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů