Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová: Nestrategické scénáře – Červená knižnica
28. 11. – 10. 12. 2005

 

V našej post-spektakulárnej spoločnosti sa ľudia na základe meniacej sa štruktúry práce preskupujú do nových spoločenstiev. Pôvodné spoločenské jednotky sa menia na profesionálne kmene, na ľudí, ktorí sa stretávajú v sieťach špeciálnych záujomv, objavujú sa možnosti žitia v post-industriálnych tlupách. Ďalším dôvodom premeny vzťahov je ich virtualizácia spôsobená internetom a globalizáciou, ktorá vzbudzuje potrebu fyzickejšej medziľudskej interakcie a zároveň inšpiruje k modelovaniu vlastných možných svetov. Režim spoločenských stretnutí vyústil do súvisiacich umeleckých praktík a foriem, ktorých námetom je inter-subjektivita a centrálnou témou je spolu-bytie, medziľudská interakcia. Takéto umelecke metódy kultúrne prostredie nielen reflektujú, ale aj modelujú a podmieňujú. Ak dnešné umenie produkuje ľudské vzťahy, aké druhy väzieb vytvára, pre koho a prečo? Na odpovedanie týchto otazok, sa treba zamyslieť nad kritériami koexistencie a vzorcom vzájomných závislostí. Profesionálne enklávy, ktoré predstierajú objektívne profesné fungovanie sa v skutočnosti vezú na konexiách, sympatiách, výhodách a spojenectvách; každé umelecké podujatie je aj veľkou klebetou a kronikou flirtov.

Práve takýto osobný charakter umeleckej branže ako hermetického spoločenstva je hlavným východiskom a materiálom pre našu prácu. Vytvorili sme autonómny priestor zaznamenávajúci momentálne usporiadanie umelcov a kurátorov z českej scény, ktorých vizuálne poznáme. Kritéria ktoré sme aplikovali na ich preskupovanie sú založené na čisto estetickom posudzovaní podľa vzhľadu, sex-appealu a erotických nálad, ktoré v nás (ne)vyvolávajú. Úplne ignorujeme umelecké a intelektuálne kvality ako aj ich postavenie na scéne. Takto sme vytvorili novú hierarchiu-hitparádu a vlastné scenáre intímnych situácií i väzieb. Vzťahy, ktoré konštruujeme sú poznačené nepohodlím, trápnosťou a profesnou nestrategickosťou, ktorá pre nás môže vyústiť do reálnych nevýhod. Podkladom pre naše "červené listiny" je výňatok z Bourriaudovej "Vzťahovej estetiky', ktorý sme použili iba ako databázu písmeniek, z ktorých sa skladajú mená potenciálnych obšťastňovateľov.

Bourriaudov text, vychádzajúci z a komentujúci umeleckú prax sa zároveň stáva scenárom pre produkciu ďalších diel. V našom použití zostáva iba fyzickým podkladom.

AMC, LT

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů