Dušan Skala: Podobný sentiment
9. 6. – 23. 6. 2005
kurátor: Michal Pěchouček

 

Dušan Skala (1979) je jedním z nejpozoruhodnějších letošních diplomantů. Studoval na Fakultě užitého umění a designu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Nejprve jako bakalář v ateliéru fotografie Pavla Baňky. Po roční stáži na AVU u Veroniky Bromové se rozhodl pro magisterské studium u Štěpánky Šimlové v ateliéru digitálních médií. Jeho práce jsme mohli vidět na několika důležitých skupinových výstavách (Mladý maso, GHMP, 2002; Animatrix, Futura, 2003).

Skala je fotograf a videoartista. S oběma médii pracuje paralelně a nezaměnitelným způsobem. Jde mu o tradičnější přístup. I když se u něj fotografie i video přirozeně prolínají. Výrazně na sebe upozornil dvěma videofilmy, které obsahují kromě silně epické linie a humoru také kinematografickou poučenost (Supermirafiori, 2003, Vlasta, 2004). V galerii Jelení Skala představuje svoji diplomovou práci. Je to další z jeho fotografických cyklů. Všichni fotografové vytvářejí cykly. A Skalu zajímá jejich vnitřní struktura. Důležitost přikládá její pevnosti a uzavřenosti. Zcela vědomě a zároveň intuitivně příběh rozkládá do několika výjevů, přičemž už žádný nejde přidat nebo ubrat. Nejedná se totiž o sekvence ani o dokumentární hromadění. Také si nevypomáhá jiným příbuzným žánrem, jakým je comiks nebo fotoromán. Spojuje obrazy volným a neviditelným střihem. Diplomová práce je cyklus fotografií, které jsou přísně aranžované. Skala pracuje s realitou jako dramaturg a fabuluje fiktivní vztahy mezi lidmi, kteří se vzájemně neznají. Vkládá jim do rukou obyčejné i překvapivé atributy a přemísťuje modely do cizích prostředí. Vychází přitom z estetiky všedních situací.

Příběh se odehrává na snímcích, jež jsou na první pohled jakoby vytažené z krabice s rodinnými fotografiemi. Při druhém pozorování nacházíme klíč k tomu, že nejde o apropriaci. Spíše mnoho klíčů a drobných nápověd. Jsou přítomné v každém detailu a v každém rysu tváře. Skala touto falešnou sérií vytváří iluzi, která se nestaví proti realitě, ale je realitou mnohem subtilnější.

Michal Pěchouček

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů