Eva Jiřička: Co jste o Jelení nevěděli
7. 3. – 20. 3. 2006
kurátor: Gabriela Kotiková

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů