Jiří Valoch: Project
17. 4. – 5. 5. 2006
kurátor: Michal Pěchouček

 

Jiří Valoch (1946) je básník, vizuální umělec, teoretik umění, kurátor a sběratel. Žije v Brně a pracuje jako kurátor v Národní galerii v Praze. Je originálním tvůrcem vizuálně konceptuální poezie a textových instalací, které vytváří od roku 1970. Všechny tyto realizace vycházejí z možností jazyka, někdy oproštěného na jediný význam, který funguje sám o sobě nebo v kontextu s minimální kresbou nebo barevným zásahem.

Pro Galerii Jelení Jiří Valoch realizoval jeden ze svých Projektů. Projekty jsou přípravné návrhy instalací v podobě počítačových grafik, které poslední dobou vytváří za asistence výtvarníka Zdeňka Hally. Tyto grafiky jednotného formátu A4 tematicky vycházejí z již realizovaných projektů na stěnách galerií, ale prezentuje je i jako finální díla.

„Jejich základem je stále stejná optimální perspektivně zaznamenaná část místnosti s příčnou stěnou - na té se pak odehrávají různé zásahy, textové nebo lineární. Objevil jsem přitom několik pro mne nových zajímavých variant především v malých sériích, většinou dvojicích či trojicích, mezi nimiž vzniká vztah díky proměně určitých prvků. Jsou to tedy projekty, které se váží k mým instalacím, ale fungují v mysli diváka většinou pouze právě v podobě projektu, jen výjimečně byly nebo by mohly být realizovány." (Jiří Valoch)

Michal Pěchouček

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů