Erik Sikora: Už viem na čo mi to umenie bude

10. 12. 2007 – 10. 1. 2008

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů