Eva Koťátková: Za mezi nad pod v (Pokoj)
vítězný projekt ceny J. Chalupeckého 2007
26. 10. – 2. 12. 2007

 

Výchozím bodem mé práce je nejbližší okolí, základní, „přirozeně“ strukturovaná společenství jako je domácnost, rodina nebo škola s jejich funkčními mechanismy, schématy chování a vzájemnými závislostmi. Umění mi dává možnost, jak tato prostředí subjektivně zkoumat, ukázat v jiných souvislostech a uvědomovat si svou vlastní pozici v nich. Motivy nacházím i v samotném uměleckém procesu a jeho jazyku: výsledkem je permanentní zpochybňování klasických způsobů zobrazení, výtvarných postupů a technik.

Pracuji s každodenními příběhy a situacemi, které přehodnocuji, přetvářím a rozestavuji v nových souřadnicích, daných mou osobní zkušeností. Jednoduché činnosti ověřuji jejich ztíženým provedením a trváním prodlužovaným až k neúnosnosti. Testuji tak vlastní fyzické možnosti, proměnlivost a meze svého prožívání konkrétních situací, prostorových, významových a osobních vztahů. Výstupy se nesnaží být stylově ani formálně jednotné, kresby, objekty, akce se prostupují a navzájem doplňují. Vyjímám věci z jejich přirozeného prostředí a přeskupuji je do nových celků. Přetvářím je v mechanismy bez funkce, hybridy, slepence tvarů, materiálů, věcí s různou pamětí.

Důležitý je způsob instalace. Určuje, jak se na věci dívat (často s využitím sestrojené rekvizity) nebo se v prostoru pohybovat navzdory různým překážkám nastraženým vlastnímu tělu. Nutkání zapojit diváka do nového prostředí, které má vlastní neproniknutelný řád, a vystavit ho nové vjemové zkušenosti, mě vede k neustálému a možná těkavému hledání rozmanitých forem projevu. Měřítkem jejich účinnosti je fyzická intenzita a asociativní síla působení na diváka. Nejintimnější a nejbezprostřednější formou vyjádření pro mě přitom zůstává neustálé, obsesivní zaznamenávání věcí a situací pomocí kresby.

Eva Koťátková

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů