Jiří Bartůněk: Provinzmaler
5. 3. – 30. 3. 2007
kurátor: Michal Pěchouček

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů