Petr Lysáček: Co s nimi. Portréty českých filozofů
14. 4. – 27. 4. 2007
kurátorka: Gabriela Bukovinská

 

Petr Lysáček (1961) patří mezi významné české umělce, pracoval s instalací, fotografií, malbou, performance i videem. S dalšími umělci organizoval festival akčního umění Malamut, který se stal nejdůležitější přehlídkou tohoto typu umění na české výtvarné scéně (1994-1998). Výrazně na sebe upozornil již v době studií, kdy vystavoval se skupinou Pondělí (1989-1993) na Akademii výtvarných umění v Praze. Tvorba skupiny měla některé společné prvky, mimo jiné byl dosti důležitou součástí smysl pro odstup, ironii a humor apod. To z většiny pozdějších děl členů skupiny vymizelo (M. Dopitová, P.Humhal, M.Nesázal). Dílo Petra Lysáčka si naopak tento charakter udrželo a později ovlivnilo (společně s J. Surůvkou) i celou ostravskou výtvarnou scénu, ve které se umělec pohybuje. Petr Lysáček je od roku 1994 vedoucí ateliéru intermediálních forem na katedře výtvarné tvorby Ostravské university. Výstava v Galerii Jelení je z hlediska jeho dosavadní práce výjimkou, jak dokládá jeho vlastní komentář k výstavě:

„Zobrazením jednadvaceti českých ( českého původu ) filozofů 18. až 20.století předkládám divákům důvod k zamyšlení, do jaké míry jsou tyto osobnosti součástí úvah o současných hodnotách společnosti. Tento výtvarný projekt není ironický, jak to bývá v mé tvorbě často zřejmé. Pohnutky a razantní nesouhlas s nezodpovědným a namyšleným se napařováním béčkových, ale spíše céčkových absolventů ekonomek a práv, zneužívajících své vlastní výmysly a výpady kde se dá, mne nutí se k této neblahé situaci vyjádřit.“ 


Portréty osobnosti:
Václav Bělohradský, Bernard Bozano, Egon Bondy, Otokar Březina, Rudolf Carnap, Ivan Dubský, Ladislav Hejdánek, Jaroslav Hroch, Edmund Husserl, Ladislav Klíma, Erazim Kohák, Jan Amos Komenský, Karel Kosík, Milan Machovec, Zdeněk Neubauer, Jan Patočky, Miroslav Petříček, Emanuel Rádl, Jan Sokol, Jan Zouhar 


Výstava vznikla za podpory rozvojového grantu Tranzit
Výstavní program Galerie Jelení je realizován s laskavou podporou
Magistrátu hl. města Prahy, Ministerstva kultury ČR

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů