Martin Kubíček: Černý čtverec, bílý kocour
17. 3. – 11. 4. 2008
kurátor: Dominik Lang

 

Martin Kubíček je jedním z nejzcestovalejších českých umělců. Neumělecké zahraniční zážitky používá jako dílčí materiál pro kresby a obrazy, pro něž je charakteristická jemná preciznost. Kubíčkova zkušenost s arabským světem je možná příčinou unikátní dekorativnosti některých jeho kreseb. 

Od začátku svého studia, která zakončil v roce 2006 v ateliéru Vladimíra Skrepla na pražské AVU, má jeho práce podobu kontinuálního zaznamenávání zdánlivě všedních vnějších věcí a dějů. Jako rozvedení běžné situace lze chápat například odložené oděvy napadené výšivkami nebo citace (překreslení) obalů kazet pohybující se mezi osobním a všedním, až trapně normálním.

Nejvýrazněji se zatím umělec uvedl knihou sestavenou ze 100 kreseb formátu A4, vytvořených ve vektorovém prostředí programu Adobe Illustrator (ve kterém výhradně pracuje), jež byla vystavena na finále přehlídky absolventských prací Start point 2006. 

Kubíčkovi není a nikdy nebyl lhostejný kontext. I když to z jeho prací nemusí být na první pohled vždy patrné, jeho přístup je důsledně konceptuální, čehož příkladem je i série kreseb připravená speciálně pro prostor galerie Jelení. Tento cyklus prací přibližuje ve dvou verzích naše vnímání fyzického prostoru galerie; tato základní definice prostoru pak slouží jako platforma pro tematicky různé kresby a instalace. Výstava to není obyčejná: je pravděpodobné, že Černý čtverec, bílý kocour rozšíří řady černých čtverců v dějinách umění i počet koček na dvoře domu, kde galerie Jelení sídlí.

Není jasné, čím to je, že talentovaný umělec zůstane mimo větší pozornost veřejnosti. Pravdou zůstává, že Martin Kubíček patří k nemnoha umělcům, kteří se v našem prostředí soustavně a na vysoké úrovni zabývají kresbou a řestože je toto médium jedinečným jazykem výtvarného umění a Martin Kubíček jím bezvadně vládne, na zaslouženou pozornost oba ještě čekají.

Dominik Lang

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů