Tereza Severová: Přeplňování a vyprazdňování
22. 12. 2009 – 15. 1. 2010
vernisáž 21. 12. v 18:00

 

Práce Terezy Severové jsou subtilní a důkladnou reflexí sociální zkušenosti. Využívá digitálního videa a fotografie, shromažďuje a manipuluje audiovizuální záznamy, aby vytvořila obrazy, které jsou zároveň statické i dynamické. Zajímá se především o vztah prostoru a paměti a zkoumá funkci tzv. tradičních hodnot.

Severová reaguje na náš vztah k věcem kterými se obklopujeme a všímá si jejich rostoucího rozměru a významu. Představuje moment, v kterém kumulativní proces dospívá k vrcholu a postupně získává vládu nad situací. Zaplavení domácího prostředí, nebo zastavení galerijního prostoru předměty jsou momenty, které mohou odkazovat na Baudrillardovu kritiku konzumního přivlastňování nekonečného množství objektů. Dramatická situace je tu umocněna pocitem, že spěje nezadržitelně ke svému konci. Bod zahlcení je dosažen a my jsme donuceni znovu přehodnotit funkci prostoru.  Může být vyprázdněn, ale jen proto, aby mohl být naplněn znovu.

Yasmeen Baig-Clifford
ředitel organizace VIVID
červen 2009

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů