Dny otevřených dveří: 11. a 18. řjína
56 min. a 16 sec. z depozitáře Galerie Jelení

11. října, pondělí od 14 do 19 hodin

Miroslav Hašek, David Helán, Michal Pěchouček, Erik Sikora, Ivan Svoboda, Roman Štětina a Tomáš Moravec, Viktor Takáč, Adéla Svobodová, Sláva Sobotovičová a Mark Ther. 


Od 11. do 15. října
ostatní dny podle pracovní doby
úterý - čtvrtek 15:00 - 18:00

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů