Dny otevřených dveří: 18 řjína
9,32m2 z depozitáře Galerie Jelení

18. října, pondělí od 14 do 19 hodin

Sylvie Brodi, Václav Girsa, Patricie Fexová, Vladimír Houdek, Jan Merta, Marek Meduna a Andrea Medunová Součková, Alice Nikitinová, Luděk Rathouský a Petr Tejkal 


Od 18. do 22. října:
pondělí od 14 do 19 hodin
ostatní dny podle pracovní doby
úterý–čtvrtek 15:00–18:00

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů