Tomáš Hlavina: Nástroje 2010
22. 6. – 9. 7. 2010
vernisáž 21. 6. od 18 hod.
kurátor výstavy: Dominik Lang

 

Galerie Jelení je zaměřena na prezentaci nejmladších českých umělců, často jestě studentů vysokých uměleckých škol. Mezi těmito výstavami se objevují vyjímečně výstavy umělců střední i starší generace, kteří dle našeho názoru mají vliv na mladé umění. Mezi tyto umělce patří Tomáš Hlavina (*1966). Studoval v letech 1986 – 1992 na Akademii výtvarných umění v ateliéru Milana Knížáka, od počátku vystavoval v prestižních galerích (Galerii MXM ad.), na významných skupinových výstavách v Čechách i zahraničí a rovněž získal řadu residencí v zahraničí, v nedávné době např. pobyt v ISCP v New Yorku (podrobněji viz. www.hlavina.info).Přesto se dá říci, že patří mezi umělce, kterým není v České republice věnována dostatečná pozornost.

Pravděpodobně je to způsobeno nedostatkem větších a významnějších výstavních prostor pro střední a starší generaci. Neustále vznikají nové menší, alternativní prostory, ale umělci nemají možnost návazně prezentovat své dílo v přiměřeném prostoru. Velký dluh v této oblasti má take Narodní galerie v Praze. Tomáš Hlavina pracuje často s objekty. Při interpretaci jeho díla je zajímavé, že autor sám odkazuje na filosofická díla minulosti a někteří teoretici – např. Kamil Nábělek se pokouší vysvětlovat jeho dílo pomocí hlubokého filosofického rozboru. Přesto, že se jistě inspirace filosofií popřít nedá, objekty Tomáše Hlaviny záměrně pravidla logického uvažovaní porušují a zdůrazňují to, co naopak není možné logicky vysvětlit a přesto existuje. Je zde kladen důraz na materiál, jemnou barevnost a precizní provedení. Velmi cenný je humor obsažený v jeho díle, smysl pro paradox, absurditu.Dílo Tomáše Hlaviny se nesnaží na sebe upoutávat pozornost tím, že by bylo šokující nebo kontroverzní, jako je tomu v případě některých známějších autorů. Svým charatekterem připomíná např. dvojici Jasanského a Poláka, kteří také nestojí na výtvarné scéně za každou cenu v popředí, ale vytvářejí dlouhodobě díla nejvyšší kvality. Jejich práce bude jistě zhodnocena v budoucnu a s odstupem času mohou získat na větší důležitosti, než díla umělců stojících dnes ve středu zájmu.

Gabriela Kotíková


Výstava "Nástroje 2010" vznikla s laskavou podporou ministerstva kutury ČR a Hlavnímu městu Praze a s pomocí medialních přátel Artyčoku.tv a pražské Artmapě.

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů