Eliáš Dolejší - Vojtěch Míča: Drobná práce
6. 12. – 22. 12. 2011
vernisáž 5. 12. v 18:00

 

Hranice jednotlivých žánrů umění jsou již dávno prostupné, přesto jsou v umění body, které nám logiku původní škály medií připomínají. Zdánlivý spor mezi klasickým a konceptuálním zůstává pouze na úrovni nevyjasněnosti pojmů, protože ani tyto kategorie neexistují tak jednoznačně a určitě nestojí v opozici. Zdá se, že problém je úplně jinde. Nic neexistuje ve vzduchoprázdnu bez okolních vazeb a historie, a to ani sebeintuitivnější přístup.

Drobné práce v Jelení a podobné důležité výstavy nás vybízejí k pohledu do minulosti ale i k budoucnosti sochařství. K hledisku tradice a řemeslné úloze při vzniku díla. Zdá se sice, že demonstrování vnějšku a zdánlivá skrumáž symbolů nás v galerii nechává osamocené bez jasného vysvětlujícího návodu, přesto nás těžké sochařské tvarosloví až terapeuticky navádí k obecnějším otázkám nad žánrem samotným. Nezajímají nás pouze abstrahované tvary, ale i to, co tyto tvary obklopuje a uvozuje, tedy zbývající prostor v galerii, jejich divák, "normální" každodenní předměty mimo uměleckou sféru. I název "Drobné práce" v galerii plné hmotných a technologicky i časově náročných objektů lze číst jako pokus o nadhled mimo formalistický způsob práce. Jde o pokus o novou artikulaci pojmů jako je forma, tvar, studie, předloha, tvůrce a  zdůrazněný sentiment po opravdové soše. Galerie jako by nestačila svými proporcemi tomuto formátu a socha se tak dostává do zajímavého, možná dokonce soutěživého vztahu s okolní architekturou, která může být v určité ohledu limitující  i přínosná.

Oba autoři patří k sochařské škole, kterou u nás reprezentuje Jindřich Zeithamml, tedy k autorům, kteří seriózně řeší tvar a hmotu se snahou o rozvíjení sochařské tradice. Je proto zajímavé sledovat možné posuny v galerijním prostoru, který je spíše orientován na autory, reflektující obsahové pozadí díla. „Drobné práce“ v Galerii Jelení rozšiřují škálu sochařských přístupů, které vnímáme kolem nás a které se snažíme vnímat progresivně. Nabízíme srovnání autorů: Patrik Čabla, Aleš Novák, Tomáš Džadoň, Marek Meduna, Oldřich Morys, Maha & Nikl, Mica & Dolejsi a dalších.

Výstava vznikla jako volné pokračování brněnské výstavy v galerii G99, kde Vojtěch Míča vystavoval s Jakubem Lipavským. Brněnský dialog je v Jelení zdůrazněn i mezigenerační rovinou, pomocí obměněné dvojice Míča - Dolejší. Tento dialog se projevuje ve vzájemném intervenování a reakci jednoho na druhého-například když jeden z autorů orámovává kubistické tvary z akristalu, podobné těm z papier mache, které druhý autor nechává volně pohlcovat prostorem.

Gábina Kotíková, Dominik Lang

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů