Markéta Kubačáková: Jelení
12. 4. –28. 4. 2011
vernisáž 11. 4. v 18:00
kurátor: Dominik Lang

 

Námět moji výstavu v galerii Jelení pochází z obce Horní Jelení, kde mám své kořeny. Vztah k místu nalézám skrze odkrývání sociální struktury v čase a prostřednictvím vizuálních vjemů jejích částí. Díky tomu konstruuji fiktivní svět organických tvarů, jež postupně zaplňují plochu papíru i prázdné stránky v knížce. Mají svoje pravidla a vztahy, které zobecňují pocity z fungování mezilidských vazeb a intencionalitu člověka (nejenom) v daném místě.

Akvarely pohybující se mezi abstraktním a konkrétním zdůrazňují výsek děje, zápletky. Povídky sestavené do ilustrované publikace Tvarochodi, jež je součástí výstavy jako zvuková nahrávka i knížka na pročítání, tvoří paralelní proud vnímání stejných systémů.

Zavěšené kresby plují na barevných nitích v galerii, jsou čímsi mezi školními mapami a obrysem domečku. Jejich naředění v jedné místnosti i nakumulování ve druhé vytváří jakési rozvolněné město, v němž vládnou vztahy s narušenými konvencemi mezi jednotlivými zobrazenými výjevy. Důležitý byl pro mě volný a neukotvený prostor – konkrétní v galerii i přenesený – pro zdůraznění pocit podivné živočišné bezvládnosti zabalené v imaginaci.

Markéta Kubačáková

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů