Milan Salák: Něco jako horizont
3. 5. – 25. 5. 2011
vernisáž 2. 5. v 18:00

 

Pokud mám krátce a chytře odpovědět na otázku PROČ?, nejjistější odpovědí bude asi NEVÍM___

Ačkoliv žádnou zkušenost nelze použít univerzálně, myslím, že v tom byznysu, co dělám, to funguje___

Prozradit, že jsem chytrej nebo hloupej,  je tak trochu únik osobních údajů a tak trochu nevyžádaná informace___

Neodpovědět, to je zas buď prozrazení toho, že jsem hloupej,  anebo že jsem arogantní___

Přitom otázka PROČ? je naprosto legitimní (i když je taky asi lepší, když se nikdo neptá nahlas-protože to by si pak někdo mohl myslet, že když tazatel neví, tak je taky hloupej)___

Nejlepší jsou asi ty Nevyřčené otázky, protože na ně se v nejhorším nemusí  odpovídat,  a  nikdo mě nemůže nařknout ze svrchu zmíněného, nebo dokonce ze spekulace___

Trochu problém je, že na nevyřčené otázky, krom vlastních?, se odpovědně nedá odpovídat___

Dokonce ani NEVÍM není v tomto případě příliš šťastné slovo, protože potom není zřejmé CO nevím___

Dá se ale předpokládat, že finálnímu NEVÍM předcházela nějaká mentální cesta a mentální cesta, tedy Mentální cesta, to už je něco, co má váhu___

Výraz Mentální cesta sice pěkně zapadá do rámce doprovodného textu k výstavě, na druhou stranu zrovna tenhle výraz považuju za nicneříkající lyricko-intelektuální frázi, a tak jediný způsob, jak ho použít je ho neříct___ 

Myslím, že NEVÍM je asi dobrá odpověď___

Milan Salák

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů