Pavel Havrda: Velkej špunt
8. 9. – 29. 9. 2011
vernisáž 7. 9. v 18:00

 

Pavel Havrda (*1984, Hradec Králové) studoval v Ústí nad Labem nejprve atelier digitálních médií  Štěpánky Šimlové a poté atelier interaktivních médií Pavla Kopřivy. V letošním roce diplomoval, oponentem práce byl Zbyněk Baladrán. Pracuje s různými médii - fotografií, kresbou, sochou, hudebními záznamy a na první pohled působí jeho dílo poněkud nesourodě, útržkovitě, jako by se nejednalo o jednoho autora. Teprve později si uvědomíme, že tomu tak není. Téměř všechna díla i přesto, že jsou tvořena různými médii spojuje to, že se jedná o nalezené objekty, situace, záznamy, se kterými dále autor pracuje.

Mezi nejstaršími díly je soubor fotografií, které dokumentují útržky z běžného života, směs „náhodných“ záběrů s drobnými absurditami. Poté vystavoval sérii (diaprojekci) fotografií směsi různých nalezených předmětů na starém statku v Habříně. Kresby Pavla Havrdy jsou inspirované starými ilustracemi z vědeckých knih. Hudební záznamy tvorbou nástrojů z nalezených starých předmětů, haraburdí - šroubů, pružin apod.

Nejnovější díla jsou dokonce založená na práci pouze s jedním předmětem. V případě diplomové práce šlo o vyhozený štít na chatce u kamarádky. Na současné výstavě v galerii jelení jde naopak o „Velkej špunt“: „Když jsem našel Kus štítu, odpad po rekonstrukci chaty, netušil jsem, že na základě jeho tvaru vznikne soubor návodů, map, partitur, grafů, plánů, modelů, scénářů..., které ilustrují principy, způsoby myšlení, procesy, situace... a podle kterých se dají další situace, objekty, procesy... tvořit.  Netrvalo dlouho a narazil jsem na další objekt u kterého tuším podobný potenciál…”

Vše je prezentováno na hranici vážnosti, vědeckosti, banality a … ironie.

Výstava Pavla Havrdy vznikla ve spolupráci s naším Radkem Janderou, který nám pomáhá vyhledávat zajímavé studenty a absolventy University J.E. Purkyně, Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem.

Gabriela Kotiková

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů