Tímto okamžikem / připravila Barbora Klímová
1. 3. – 17. 3. 2011
vernisáž 28. 3. v 18:00
připravila Barbora Klímová na základě aktivit Mariana Pally
výstavu zahájí Jiří Valoch

 

Zahájeni druhé části výstavy - Prezentace v Tranzitdisplay, Dittrichova 9/337, 120 00 Praha 2 proběhne 3.3.2011 od 18hod. Autorské čtení a beseda s Marianem Pallou v Tranzitdisplay se bude konat 28. 3. 2011 v 18 hodin. Další program bude upřesněn. 


Výstava Tímto okamžikem v Galerii Jelení a Tranzitdisplay se soustředí na vybrané aktivity autora, jehož práce ze 70.–90. let byly jedny z prvních, které jsem začala vnímat jako současné umění. Kdykoli se k práci Mariana Pally vracím, vzbuzuje ve mně pocit, který asi nejlépe vystihuje jeho vlastní formulace „cit pro okamžik.

Paralely k jeho práci ze zmíněného období nacházím průběžně v aktuálním uměleckém dění. Tuto zkušenost ilustruje mj. post scriptum popisu jedné z jeho akcí, při níž vždy po několika dnech vzal do ruky kámen a přenesl ho kousek vedle (asi půl metru). Vytvořil novou hromadu, z níž kameny následně opět vracel na původní místo. Píše: „PS: Bylo mi naznačeno, že kamení přenášeli už jiní lidé. Na to mohu odpovědět jen jedno – člověk si svou situaci musí řešit stále znovu, nikdo to za něj neudělá.

Přesto, že bych nyní jako autorka mohla výstavu vymýšlet a řešit znovu od nuly, dovoluji si po svém (a dá se říct, že namísto své práce) představit fragment aktivit Mariana Pally. Uskutečňuji to z obdivu a zároveň s vědomím, že bych zkušenost okamžiku lépe a bezprostředněji než Marian nevyjádřila. Mapovala jsem Marianovy aktivity ve zmíněné době komunikované poštovně. V prostorách Tranzitdisplay představuji to, jak se jeho činnosti promítly v privátních archivech obesílaných.

Výstava v Galerii Jelení se potom soustředí na jednu z poštou rozeslaných zpráv. V jejím rámci jsem pátrala po 17 adresovaných. Na základě zprávy jsem se pokusila nejenom rekonstruovat Záda velryby, ale i obraz autora a společenství, vytvořené na základě jeho aktivit ve zmíněné době.

Marian Palla si nikdy nevedl profesní životopis. Jakkoli to dnes může být vnímáno jako součást tzv. image umělce, myslím, že umění dělá spíš z nutnosti něco udělat než z příslušnosti k profesi. Jeho práce je rozprostřena mezi media tradičně spojovaná s výtvarným uměním (kresba, malba, objekt, performance), ale i s hudbou a literaturou. Její vnímání širokou veřejností stěžuje mj. skutečnost, že je lokalizována na pomezí privátní a veřejné sféry, prolíná se s hospodskou kulturou. Fragmenty aktivit ze 70.–80. let zůstávají z velké části skryty v privátních archivech a ve vzpomínkách zúčastněných. Marianova současná tvorba je známá daleko spíš v prostředí literátů než výtvarných umělců a zároveň hlavně v určitých kruzích brněnské kulturní veřejnosti.

To jsou okolnosti, které považuji za příhodné pro prezentaci alespoň úzce vymezené oblasti tvorby tohoto autora v Praze.

Výstava je motivována otázkami vzájemného vztahu uměleckého díla a jeho diváka. Zabývá se uměleckým dílem jako prostředkem komunikace a sdílení jednotlivců a skupin. Zkoumá otázky zprostředkovatelnosti nemateriálních děl, která zahrnuje neopakovatelné okolnosti vzniku.

Prezentace v Tranzitdisplay, Dittrichova 9/337, 120 00 Praha 2 je přístupná od 3. 3. 2011.

Barbora Klímová

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů