Jan Turner: Nýt
6. 3. – 22. 3. 2001
vernisáž 5. 3. v 18:00

 

Snahou Galerie Jelení je dlouhodoběji mapovat podoby současného pojetí sochy. Přestože se zaměřuje především na výstavy mladých českých umělců, často jestě studentů vysokých uměleckých škol, mezi těmito výstavami se objevují vyjímečně i výstavy umělců střední generace, kteří podle našeho názoru mají souvislost s prací mladých umělců. Mezi tyto umělce patří Jan Turner (*1971). který studoval v letech 1993 - 1995 na Akamedii výtvarných umění Praze v ateliéru prof. Hugo Demartiniho, v letech 1995-98 v ateliéru experimentální grafiky prof. Vladimíra Kokolii a od roku 1998-99 v intermediálním ateliéru Milana Knížáka (www.janturner.info)

Jan Turner vytváří především objekty, ale též kresby a malby. Používá často levné materiály. Jeho objekty jsou minimalistické, jednoduché, často velmi střídmé a náznakem ironie. Oproti některým jeho kolegům, kteří začínali vystavovat ve stejné době a zabývali se též každodenní realitou (Ján Mančuška, Tomáš Vaněk, Zbyněk Baladrán, Tomáš Svoboda ad.) se dá říci, že určitou dobu stál nezaslouženě poněkud v pozadí, méně povšumnut.

Přesto je jeho pozice v myšlení o sochařství důležitá. Proto v roce 2003 upozornil na jeho práci Tomáš Vaněk (Umělec 1/2003 ), dále byl v roce 2007 byl zahrnut do výstavy obsáhle mapujíci současný pohled na sochařství “Vylepšený model, kulhavý efekt” kterou kurátorsky připravili Dominik Lang a Marek Meduna v Galerii NoD apod. Současná výstava Jana Turnera navazuje tématicky na sochařské výstavy mladších sochařů v Galerii Jelení - výstavu Pavla Havrdy “Velkej Špunt”, Oldřicha Moryse „Soused“ a Aleše Nováka „Domácí sochy“, které patřili v minulých letech k nejzdařilejším.

Gabriela Kotiková

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů