Petr Krátký: Žena s vlkem
27. 10. – 22. 11. 2012
vernisáž 26. 10. v 18:00

 

Videoperformance je zvláštní žánr. Umělci-performerovi poskytuje určitý azyl před přímým kontaktem s publikem, což je pro školením výtvarného umělce jistě příjemné. Při realizaci svého díla tak získává něco, co na jednu stranu připomíná od publika oddělené divadelní jeviště, na stranu druhou pak i virtuální scénu klasických obrazů. Vykonaný performační akt je obrazovou reprezentací, ne nepodobnou inscenovaným dějům historické malby 19. století. Ovšem i díky distanci diváka od intenzivně prožívaného okamžiku živých performancí, se umělec ještě více dostává do pozice, která ve svých technických výrazových nuancích nikdy nebyla součástí jeho vzdělání. Stává se hercem na své vlastní scéně. Absence potřebné herecké či taneční dovednosti a hlavně naprosto odlišné tvůrčí paradigma mu ale dává na výběr jen určité, pro daného tvůrce specifické výrazové možnosti. 

V případě Petra Krátkého jsem za výrazný a nejpřínosnější tvůrčí nástroj vždy pokládal jeho schopnost vstoupit do performačního procesu, ať již sebou nesl tento akt cokoliv, s chladným a málo říkajícím výrazem. Nejedná se přitom o herecký čin v aktivním slova smyslu, ale ani o stav apatie. Tvůrce se spíše snaží o soustředění na samotnou činnost, kterou si uložil. Dobrý psycholog jistě snadno pozná z jeho tváře mnoho uniknuvších emocí. Možná bychom tento stav mohli zlomyslně srovnat s antihereckými výkony některých akčních filmových hvězd, jako je Arnold Schwazenegger či Kevin Sorbo. V Petrových pracích, kde tento zvláštní stav akce můžeme sledovat, se naše pozornost o to snadněji přesouvá k samotnému činu. Ať již se jedná o klepání koleny v Rotterdamském muzeu Boymans van Beuningen (No Title), o obsesivní kývání tělem ve videu The Autistic Boys, nebo o podříznutí vzrostlého stromu za účelem vysvobození připoutaného jízdního kola ve Final Cut (vše 2010). Tento  umělcův "nevýraz" však současně silně akcentuje vyznění těchto činností. Maska, byť jakkoliv průhledná, kterou se před námi kryje, je ne nepodobná těm v antických tragédiích. Je stále typologicky stejná, je to ztělesnění role tvůrce, jenž nepopírá sebe, ale nechce být ani zatížen jinde, než kam směřuje jeho tvůrčí proces. Zbývající moment průhlednosti této masky však divákovi potvrzuje dostatečné ujištění autenticity a individuálnosti aktu. Díky tomu zůstává neporušena rovnováha mezi v českém prostředí morálně vyžadovanou opravdovostí akce a zacílenou dramaturgií uměleckého záměru.

Ve svém výstavním projektu pro galerii Jelení však Petr Krátký zvolil poněkud jinou cestu. Již v jeho předchozích novějších pracích šlo sledovat posun jeho zájmu směrem k analytické práci se samotným médiem videa a jeho vztahu ke zdánlivě reálným situacím. Typickým příkladem je jeho diplomní práce na VŠUP (2012), kde využil možností média videa k vytvoření v materiálním smyslu neexistujícího výstavního projektu. Na současné výstavě podrobuje jisté analýze celou svoji dosavadní tvůrčí činnost a v kombinaci syntézy jím doposavad využitých vyjadřovacích prostředků a poodhalení soukromých východisek, odkazujících až do doby jeho dětství, vytváří doposud nejkomplexnější náhled na svoji tvorbu.

Nelze nezmínit i další výraznou polohu Petrovi starší činnosti, jíž jsou jeho díla pracující s objektem klasického obrazu, jeho konstrukčními prvky i vlastnostmi obrazové plochy (například Levitující obraz, 2009). Objekt obrazu mu vždy sloužil především jako technická a kontextuální opora pro konceptuální gesto. V některých pracích jako je Jiřina Štípková teta z Plzence (2010), pak došlo i k propojení s momentem výše zmiňované videoperformance. Výsledná podoba současné výstavy v sobě také obsahuje do určité míry analogickou syntézu.

Prakticky ve veškeré Petrově tvorbě je přítomná složka jisté formy suchého humoru, který by šel nejlépe ve vazbě k obsahu každé dané práce označit za "gag". Funguje tu tak jako určitá sebeironie tvůrce, ale i jako komunikační struktura distancující diváka od příliš doslovného vnímání díla. Samotná tvůrčí myšlenka však vždy má i svoji vážnou, k danému aktu se vázající logiku. Podobně můžeme chápat i tuto výstavu. Lze ji brát jako autorovo sebeironické odhalení "kořenů" a metod vlastní tvorby, ale i jako vážné zamyšlení se nad rolí performera, videoumělce a autora instalací, nad všemi materiálními, technickými i společenskými, pojmem Rosalind Krauss řečeno, podporami jeho tvůrčího konání.

Viktor Čech

 

Petr Krátký 

nar. 1985

studium:
2007-2012 Ateliér Intermediální konfrontace, VŠUP Praha
2011 Rhode Island School of Design, Providence, USA
2010 Erasmus, Willem de Kooning Academy, Rotterdam, NL
2009 stáž v ateliéru Monumentální tvorby, AVU Praha

Autorské výstavy: (výběr)

2012
Rafani Revival- 31 konců / 31 začátků.KinoRIP.avi, I.D.A., Praha

2011
Retrospektiva, Galerie Luxfer, Česká Skalice
Pes, F 43 Galerie, Praha
.., Petr Krátký, Martin Hrubý, Galerie Fenester , Praha

2010
74°C, Národní technická knihovna , Praha
Jiřina Štípková: Teta z Plzence, Galerie Pavilon, Praha
Rovnostranný trojúhelník, MeetFactory, Praha

2009
Petr Krátký & Jan Zdvořák, Galerie Klatovy Klenová
Best of better, Galerie 207, Praha

Společné výstavy: (výběr)

2012
Aleš Čermák- Linhartovy narace, Altán Klamovka, Praha
Pohyb na místě, Kokpit, Praha
Živé město, Galerie NTK, Praha
Nezvaný host, Chodovská tvrz, Praha
Zkušební vrty, G99, Brno
Artbanka second season, AMoYA, Praha

2011
Moving Images, Galerie Fotograf, Praha
Transparent Refractions, Tam Tam Art Gallery, Berlin
Antiteze malby, Galerie kritiků, Praha
Videokemp, Dům umění města Brna, Brno
Prezentace studentů VŠUP Praha, MeetFactory, Praha
Art Has No History!, Karlín studios, Praha
Barbara, Providence, RI, USA
Art in box, LaPortaBlu Gallery, Řím
Velocypedia, Galerie NTK, Praha
Kick off, Dvorak sec. Contemporary, Praha
Náčrtník, Galerie Etc., Praha
Absurdita? Groteska? Ironie? 2. díl, NoD, Praha

2010
Sebrané úvahy, Galerie Entrance, Praha
Stíny minulých utopií, Galerie NTK, Praha
Bez stanu, Galerie Etc., Praha
Videokemp, GASK, Kutná Hora
Temporary forms, Binnenruimte Deliplein, Rotterdam, NL

2009
Screen, Norwich gallery, Norwich, UK

2008
10+10, Galerie Klatovy Klenová
Standbye(Me), Galerie Aula, Favu Brno

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů