Anne-Claire Barriga: Přezimování
4. 6. – 19. 6. 2014
vernisáž 3. 6. 2014
kurátorka: Caroline Krzyszton

 


"Duše
Sbohem, tělo mé, sbohem pravím Vám.
Byli jsme nerozluční v ten první čas.
Kéž nás dnes Bůh rozloučí navždycky.
Žili jsme dobře, není proč litovat."

"Tělo
Žel! Chudinko duše, má nesmrtelná podstato,
Slyším kout okovy, brzy mne opustíte!
Vám padly moje touhy za oběť
A vy mně nyní necháte samotné."

Anatole Le Braz, Legenda o smrti v Dolní Bretani, 1893.


V Loučení duše a těla Anatola Le Braze vyčítá zoufalé Tělo, uvědomující si svou slabost, Duši, jež ho právě opouští, její nevděk. Duše mu sice slíbila Vzkříšení, Tělo je však netrpělivé a čekání pro něj znamená osudovou rezignaci.

Anne Claire Barriga pracuje především se dvěma médii, videem a textem, které se úzce snoubí v poetickém dialogu a v nichž se mísí útržky narace a kulturní fenomény, konfrontované zde ve své organické podstatě s bájemi či lidovým zpěvem. Jednoduchost až trivialita obrazu, opakování motivů a rytmů, trhaných i neodbytných, vtahují návštěvníka do příběhu, který má v sobě cosi důvěrně známého, ale jehož smysl nám vlivem eliptických postupů a včlenění zdánlivě nahodilých prvků přesto uniká.

Duchovní píseň Santez Anna o patronce Bretaně, odříkávaná v zahradě, již její obyvatelé opustili, lodě vyvlečené na zimu mimo přístav, kartáč na vlasy zavřený v pouzdře… Přezimování je někdy chtěné, ale častěji vynucené. Předvídatelnost cyklů nezabrání jejich opakování. Stížnosti Těla se možná zdají iluzorní a marné, ono však dosáhne konečného naplnění právě v okamžiku, kdy je opuštěno.  

Caroline Krzyszton

(texty výstavy přeložila do češtiny Sára Vybíralová)

 


Galerii Jelení podporuje MK ČRMagistrát hl.m.PrahyStátní fond kultury ČR
Mediálními partnery jsou Artycok.tvArtMap a jlbjlt.net

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů