Zbyněk Baladrán: Dead Reckoning
5. 11. – 20.11. 2014
vernisáž: 4.11. 2014

 

Zbyněk Baladrán ve své tvorbě opakovaně prověřuje teritoria obsazená především tou částí civilizace, kterou nazýváme západní. Způsoby podobnými, jaké používá etnograf, antropolog, sociolog, posthumánní archeolog přizvedává ruiny nedávné minulosti a hledá prostorové kapsy, ve kterých se zobrazuje způsob žití, jeho systémy, zákonitosti a náhody a předměty, skrze které si lidstvo posedlé samo sebou s oblibou skládá obraz své vlastní minulosti i budoucnosti. Hlavně je nutné se ptát, proč je Baladránův celek téměř vždy jeho rozpadem. Pět projekcí není jen efektním uchopením prostoru díla, je spíše neustálým hledáním záblesku univerza, neustálou připomínkou asynchronie a nemožnosti spojení bez přítomnosti hegemonické síly – kteréžto spojení je kdykoliv zvratné, tudíž není skutečnou jednotou. Přestože známe jednotlivé části a víme více méně jak fungují a jsme si zcela jisti, že patří dohromady, nejsme schopni ten akt podstoupit a raději dále a stále soustředěněji propracováváme detaily detailů, abychom neselhali na té nejmenší úrovni a celek spojujeme zatím provizorně a stále jenom na papíře různými diagramy, šipkami a odkazy z jednoho fragmentu k dalšímu. Hledáme svou pozici v určitém bodě, své fixní místo na některém z kontinentů, svou mezeru mezi lidmi, věcmi, mezi první a druhou přírodou. Dokonce za řešení tohoto spojení v blízké budoucnosti přijmeme představu celku jako lidského mozku nacpaného věcmi, implantovaným interfacem nebo cyberwarem. Je třeba si ale uvědomit, že tento náš fixní pohled na bod, o němž se domníváme a utvrzujeme se, že nám náleží, se ale stále proměňuje a je vytvářen vztahy, pohyby a transformacemi toho „jiného“ kolem nás, které si chceme komprimovaně vtěsnat do hlavy, a že toto naše lpění na rozhraní vnitřku a vnějšku, je jakousi zástupnou činností, o které nevíme, k čemu skutečně slouží. 

“Dead reckoning” je proces výpočtu něčí aktuální polohy na základě předchozích zjištěných pozic nebo fixu (pozice odvozené z měření vnějších referenčních bodů). Také může stanovovat a posouvat tuto pozici podle známé nebo odhadované rychlosti v uplynulém čase a směru. “Dead reckoning” je rovněž předmětem kumulace chyb. Analogií s navigačními účely se spojení slov „dead reckoning“ také užívá ve smyslu procesu stanovování hodnoty jakékoliv proměňující se kvantity pomocí součtu předchozí hodnoty a změny, která v určitém čase nastala. Obvykle to znamená, že změny nejsou vyhodnoceny přesně. „Ded reckoning“, často mylně nazývaný „dead reckoning“, je zkratka pro termín „deduced reckoning“ (doslovný překlad: odvozený výpočet).


Zbyněk Baladrán (*1973, Praha) je umělec a kurátor, studoval dějiny umění na FF UK v Praze a AVU v Praze v ateliéru Vizuální komunikace, ateliéru Malby a ateliéru Nových médií. V roce 2001 se podílel na založení Prostoru pro současné umění Display, ze kterého v roce 2007 vznikl spojením s tranzitem.cz tranzitdisplay, kde se podílí na výstavním programu. S Vítem Havránkem je spolukurátorem výstavy Monument Transformace, tříletého výzkumného projektu sociální a politické transformace. Byl také členem týmu kurátorů (tranzit.org) pro Manifestu 8, která se konala v Murcii ve Španělsku v roce 2010. Prakticky i teoreticky se zabývá tématy uměleckých a kulturních archivů a metaforou archeologie jako tvůrčí metody. Pracuje s videem, textem a instalací. Jeho díla lze charakterizovat jako analytické hledání souvislostí mezi minulostí a její konstrukcí ve vztahu k převládajícím epistemologickým vzorům. Vystavoval na 11. Bienále v Lyonu, Manifestě 5 a 56. ročníku výtvarného bienále v Benátkách.

 


Galerii Jelení podporuje MK ČRMagistrát hl.m.PrahyStátní fond kultury ČR
Mediálními partnery jsou Artycok.tvArtMap a jlbjlt.net

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů