Martin Kolarov, Filip Dvořák: HashtagNike
4. 3. – 26. 3. 2015
vernisáž: 3. 3. 2015

 

Jak uspět jako současný umělec

1) Dělejte, co je vám blízké. Nehleďte daleko, k celebritám světa umění, vše leží přímo u vašich nohou, jen zaostřit pohled na detail a umět ho využít.

2) Uvědomte si své schopnosti a volte si takový druh umění a techniky, na který stačíte. Umění má mnoho podob a každý si může najít tu svou. Navzdory tomu, že neumíte skoro nic, můžete dosáhnout téměř všeho.

3) Nebuďte velikášští. Není třeba vytvářet veliké sochy, které není kde uskladnit, obrazy, které nezvládnete nikam převézt. Zvažte své finanční možnosti. Velké neznamená dobré a hodně není automaticky významné.

4) Vytvořte si rozpoznatelný, ale proměnu umožňující styl. Ideálně takový, který bude definovaný pomocí několika formálních zásad a soustředěn k jednomu obecnému tématu. Výstavu od výstavy obecné co nejvíce zkonkrétněte.

5) Zjistěte si, jak vypadá aktuální umění. Uškodit vám to nemůže. Význam se rodí z porovnání.

6) Riskujte. Bez ohledu na charakter aktuálního umění se nebojte přicházet s neadekvátními, anachronickými způsoby řešení.

7) Láska ukazuje umělci cíl jeho práce. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.

8) Bez ohledu na chladnou reakci okolí na vaši výstavu pracujte dál. A pokud jste sami spokojeni, berte ji jako úspěch. Pokud není výjimečná, za chvíli si ji stejně nikdo nebude pamatovat. A kritika? Ta je v Česku leda k smíchu.

9) Médiím a publicitě se nevyhýbejte, uvědomte si však jejich charakter. Nedbejte na otázky, vždy řekněte, co potřebujete. Trocha kontroverze není nikdy od věci. Nikdy si však nehrajte na intelektuála. To od umělce nikdo neočekává. Ostatně proč také.

10) Jestliže se na vás nalepí nějaká mediální zkratka, nebojujte s ní, nýbrž ji využijte ke svému prospěchu.

11) V tvorbě se vyhýbejte ironii, nikoliv však v hovorech o umění. Tam ji štědře uplatňujte. K sobě i k jiným. Sebeironie vzbuzuje sympatie.

12) Své umění nikdy nevysvětlujte. Mluvte okolo něho, vedle něho, o sobě, nikdy však o něm. Můžete popisovat důvody, příčiny, inspirace, vyhýbejte se však výkladům, co je čím ve vaší tvorbě. To působí vždy naivně, otravně či hloupě.

13) Buďte příjemní, okolo vás jsou kolegové, kurátoři, šéfové institucí. Pamatujte si, jejich paměť je veliká a jistá míra ješitnosti se nevyhýbá ani jim. Také oni jsou lidé, kteří čekají na vlídné lidské slovo.

14) Dobře se oblékejte, mějte styl. I opilec nevypadá jako ztroskotanec, je-li dobře oblečen.

15) Buďte sociální, budujte si síť přátel, známých a kontaktů. Nebojte se slova klientelismus. Využívejte příležitostí, ale slovo oportunismus je zapovězené. Nepřehánějte to. Není nic otravnějšího než odhalený oportunista.

16) Přestože vám jde o nesmrtelnost, vězte, že přítomnost je časem, kde se vytváří.

17) Nikdy si nestěžujte na nedostatečný úspěch, na zklamání z kolegů i nedodržených závazků. Nevracejte se do minulosti k vypočítávání křivd. Není lepšího způsobu jak odradit své okolí.

18) Buďte konzistentní ve svých postojích. Ostatní pak ví, co od vás mají očekávat. Kurátoři nejsou právě lidé, kteří milují překvapení.

19) Nepodceňujte webovou prezentaci, takové důsledně doplňované a bohaté curriculum vitae umí dělat divy. Lidé okolo umění mají rádi žebříčky a výčty. Jděte jim naproti.

20) Buďte dříči, ale skrývejte to. Vystupujte jako povaleči s talentem od boha. Pokud vám to umělecká obec uvěří, vězte, že je to vaše zlatá hřivna.

21) Nebát se a nekrást v současném umění zdaleka neplatí. Příkazy copy, paste jsou hluboce srostlé s naší skutečností. Ostatně jak také jinak v éře internetu.

22) Vystudujte uměleckou školu, ale příliš si toho nepovažujte. Váš zájem i cíle leží vně. Být školním premiantem není rozhodně žádná výhra. Šprty nemá nikdo rád.

23) Vytvořte si svůj příběh. Buďte schopni zjednodušit váš život a přístup k umění do několika vět. Ano, je to matoucí a otřesně zjednodušující, ale je to nanejvýš nutné. Drogy, alkohol, závislosti, chudoba a následné vítězství nad nimi se vždy hodí. Úspěch okolnostem navzdory.

24) Věřte v umění, buďte vůči němu skeptičtí. Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.

25) Vždy kritizujte neoliberální společnost a trh s uměním, alespoň do té doby než začnete hodně prodávat.

26) Pomáhejte svým kolegům, alespoň na začátku kariéry. To je investice, která se nemůže nevyplatit.

27) Na začátku všechny přebytky investujte do umění, ale ne do té míry, aby to ochromilo váš život. To raději změňte koncepci.

28) Naučte se pořádně anglicky. Špatná angličtina je jazykem umění. 

29) Vaše umění bude vždy vycházet z lokálních souvislostí, není to třeba zdůrazňovat. Přívlastek globální znamená přístupné a výstižné. Představte si, jak je vaše umění umístěno ve významné světové galerii. Pokud máte pocit, že neobstojí, děláte něco špatně.

30) Pamatujte však, nemožné neexistuje. Jděte do toho.

autor textu: Marek Meduna

 


Galerii Jelení podporuje MK ČR, Magistrát hl.m.Prahy, Státní fond kultury ČR
Mediálními partnery jsou Artycok.tvArtMap a jlbjlt.net

 

 

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů