Martin Prudil: Man As a Scale
9. 9. – 1. 10. 2015
vernisáž: 8. 9. 2015

kurátor: Václav Magid

 

Modely (stejně jako schémata či plány) potřebujeme, abychom se vyznali v nějaké skutečnosti. Měřítko nám naproti tomu pomáhá vyznat se v samotném modelu: dovoluje totiž odhadnout poměr tohoto modelu ke tomu, co zobrazuje. Model ovšem – na rozdíl od mapy, která se snaží kopírovat obrysy předem existujícího území – zachycuje skutečnost, která tu ještě není, nýbrž má být teprve vytvořena na jeho základě. Model je součástí projektu určité budoucnosti. Není nástrojem zobrazení, ale konstrukce.

Novou skutečnost ale neuplácáme z ničeho. Musíme použit prvky reality, která tu již byla před námi. V aktu konstrukce redukujeme rozmanitost věcí a kvalit, jež existují nezávisle na nás (tj. objektivně), na pouhý materiál nebo surovinu, kterou formujeme na základě modelu. Čím je přitom model jednodušší, tím je celý proces konstrukce elegantnější – zahrnuje menší počet kroků, jež se dají snáze rozvrhnout. Efektivita je přímo úměrná míře redukce. Nejlepší je začít od pár základních dvojíc protikladů a příliš se od nich nevzdalovat: horizontála/vertikála, vpravo/vlevo, černá/bílá. Při sestavování modelů i při jejich aplikaci proto musíme co nejvíce abstrahovat od dílčích zvláštností materiálu. Narovnáváme, co je křivé, oddělujeme pomocí síta pevné od tekutého, zvětšujeme kontrast mezi odstíny šedi, dokud nedosáhneme dvou krajních poloh, a barvu raději neřešíme vůbec.

Mnohotvarost skutečnosti je tak setřena mocí abstrakce. Ta, jak jsme viděli, vychází z praktického požadavku zjednodušení naší aktivity; tento požadavek je pak zase ukotven v našem nejzákladnějším pudu – v pudu sebezáchovy. Tam ostatně klíčí i samotný princip konstrukce: místo toho, abychom podléhali nekontrolovatelnému náporu vnějších živlů, je lepší vytvořit si realitu, která bude více uzpůsobena naším potřebám. Jde-li nám o život, nemůžeme si přece dovolit rozlišovat mezi větším či menším, reálným či iluzorním nebezpečím, jež na nás tam venku číhá – natožpak hledat pro každý jednotlivý případ řešení, které bude maximálně šetrné k vnější realitě. Nejjistější je nebezpečí prostě eliminovat: buď my, nebo oni.

Václav MagidGalerii Jelení podporuje MK ČR, Magistrát hl.m.Prahy, Státní fond kultury ČR
Mediálními partnery jsou Artycok.tvArtMap a jlbjlt.net

 

 

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů