Šimon Levitner a David Střeleček: Dome Zero – Budoucnost, která se úplně nestala.
8. 10. – 8. 10. 5. 11. 2015
vernisáž: 7. 10. 2015

kurátor: Jiří Thýn

 

Šimon Levitner a David Střeček se v projektu Dom Zero s podtitulem Budoucnost, která se úplně nestala, inspirují futuristickými vizemi a estetikou 80. a 90. let. V případě Šimona Levitnera se jedná o soubor fotografií fragmentů čelních masek aut vytvořených v 80. a 90. letech. V případě Davida Střečka pak o objekt, jehož inspirace čerpá ze stejného časového období.

David Střeček a Šimon Levitner pracují s vědomím toho, že nová skutečnost nevzniká z ničeho, a že vždy navazuje na naše předešlé zkušenosti. Oba pracují s fragmenty reality tak, aby jejím prostřednictvím v jiném kontextu formulovali nové otázky a významy. Nepovedená budoucnost a slepé uličky vědy aplikované do každodenního života, tak jak jsou přítomny v podtextu obou vystavených prací, nám zároveň připomínají ideály a nenaplněné vize předešlých generací.

Paměť uchovává a používá informace obsažené v našich předchozích zkušenostech. Jedná se o nekončící proces sebeuvědomování se v kontextu dané chvíle a společnosti, na pozadí atmosféry doby. Schopnost vyvolat v paměti zasuté vzpomínky a zpětně je evokovat je tedy ryze subjektivní. Jinak řečeno: Paměť vždy redukuje mnohovrstevnatost skutečnosti ¨jen¨na ryze  subjektivní interpretaci. To, co lze objektivizovat je kontext a atmosféra doby, která je úzce spojena se svými ideály a představami budoucnosti, jež se pak prolínají do všech společenských sfér (jako je věda, umění, politika dobová estetika, design). Posláním designu je co nejúčelněji propojit funkci s estetikou.Funkce a obsah tedy přímo ovlivňují konečnou podobu produktu.

S nadsázkou by se tedy dalo tvrdit, že dobová estetika zprostředkovává společenské ideály. Prostřednictvím minulosti, uchované ve fotografiích fragmentů designu přední části karoserie nebo objektu inspirovaného dobovou estetikou, poznáváme vlastní současnost a skrze tuto zkušenost můžeme nahlédnout i vlastní budoucnost.

Jiří Thýn

 

Výstava se koná v rámci Festivalu Fotograf #5 "Dokumentární strategie".

 


Galerii Jelení podporuje MK ČR, Magistrát hl.m.Prahy, Státní fond kultury ČR
Mediálními partnery jsou Artycok.tvArtMap a jlbjlt.net

 

 

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů