Radek Brousil: Černobílá fotografie
18. 3. – 31. 3. 2016
vernisáž 17. 3. 2016

kurátor: Jiří Ptáček

 

Radek Brousil se již delší dobu zaměřuje na analýzu fotografického média. S každým dalším souborem a výstavou prošlapává stezku divokou džunglí otázek provázejících fotografování. Zabývá se formálními aspekty fotografické zvětšeniny nebo situací ve fotografickém ateliéru. Naposledy – jako finalista a později laureát posledního ročníku Cenu Oskára Čepana – dospěl až k reflexi výrobních a obchodních strategií fotografického průmyslu, jejichž součástí je nerovnoprávnost fotografovaných na základě barvy pleti.

V Galerii Jelení na toto Brousil volně navazuje na poli černobílé fotografie. Stylizace výstavy do jakési prezentace polotovarů (negativů namísto zvětšenin) vtahuje do sféry inverzních obrazů, podněcujících imaginaci klasického fotografa. Kontrast tmavého a světlého a reverzibilnost polarity negativ-pozitiv provázela fotografii jejími analogovými dějinami. Utvářela naše povědomí o možných významech v opozici černého s bílým. Jako vlivné médium se podílela na modelaci kolektivním vědomí společnosti. Výstava Černobílá fotografie je založena na zdánlivě nevinné estetické hře s inverzí negativu. Nic z toho, co takto fotografuje, ale není nevinné. Prezentace neroztříděného materiálu nabízí každému možnost zorientovat se po svém. Součástí této orientace ovšem patrně bude kontakt s etickými hledisky užívání fotografie v jejich dějinné perspektivě.

Jiří Ptáček 

 


Galerii Jelení podporují MKČR, Magistrát hl. m. Prahy, Státní fond kultury ČR, MČ Praha 7

Mediální partneři: Artycok.tvArtMaplbjlt.net
Poděkování: UMA: You Make Art

 

 

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů