Record: Sukces je náš, neúspěch je její tajemství cesty světla
7. 8. – 26. 8. 2018
vernisáž: 6. 8. 2018 od 18 hodin

hostuje Petra Čiklová

Petru Čiklovou a skupinu Record spojuje rozhodnutí studovat umění v ateliéru jednou kdysi nazvaném „Intermediální bahno“. Pobyt v bahně, zvláště je-li hezky jemně namleté, doporučuji. Na onom místě v Ostravě je tento ateliér doteď zadarmo ke studiu a k dispozici. Termín intermedialita je v něm chápán konstruktivně, více v hlavě než na papíře a hlavně kolektivně. Machistický učitel nabádá studenty k zakládání skupin a studentky k fyzickému individualizmu. Nepřipouští situaci nazývanou (a na Art školách v ČR často se vyskytující) psychoporadna. Ničím nekorigovaná obsahová a formální linie diskuzí je vedena s výrazným ironickým podtextem v duchu intelektuální noblesy. Četné děti absolventů, a těchto čtyř vystavujících nevyjímaje, se více než zjevně nestanou umělci, neboť je jim rodiči předkládána schopnost podnikat a všeobecná kreativita je považována za přirozenou samozřejmost.                   

Nevystavování a tvůrčí „pauza“ není trýznivá, neboť tito umělci nejsou vystaveni tlaku „pražské hry“. Dostatečným a zábavným relaxem bývá například pouhé vymýšlení názvů výstav. Název této výstavy „……tajemství cesty světla…….“ je mi nejasný. Co jsem se dozvěděl, mají předchozí vystavující v galerii zanechat po sobě ve zdech díry. Taky jsem se aktuálně zúčastnil jejich dvou porad. Na první z nich byla objevena novátorská verze hry španělského stolního fotbalu jeden na jednoho, a sice jen jednou rukou, druhou souběžně a pouze se věnovat kouření. Druhá porada ve fitku se zvrtla v tvrdý brainwashing všichni proti všem po tmě (jen UV), nedofoukanými balony, bez omezení, kamkoliv, za použití čehokoliv s tekutým fluorescenčním obsahem. Ještě jedna speciální historická událost spojuje tyto čtyři umělce. Šlo o vykouření silně archivní cigarety jednou večer ve školním ateliéru. Jednalo se o kus vyrobený v totožném roce s rokem narození dvou členů skupiny Record (1979). Jmenovala se Petra.                 

Toto není opis akreditačního spisu AIF FUOU (Ateliér intermediálních forem Fakulty umění Ostravské univerzity). Jedná se z mého pohledu o potenciální mix úvah v Galerii Jelení praktikovaný Petrou Čiklovou a skupinou Record.

Petr Lysáček


Galerii Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů