Tereza Darmovzalová: Future Lovers
10. 5. – 10. 6. 2018
vernisáž: 9. 5. 2018

kurátorka: Gabriela Kotiková

Gabriela Kotiková: V současné výstavě v Galerii Jelení se zabýváš soukromým architektonickým prostorem zahrady, kterou si člověk utváří skrze zadání architektům. Toto zadání, které je svým způsobem osobní (i když ovlivněné různými faktory) dáváš do kontrastu se současnými manifesty, které se v tomto spojení stanou absurdní a vzdálené žité skutečnosti. Reprezentuje pro tebe architektonický prostor soukromé zahrady specifické vize jednotlivých lidí, na kterých je možné poukazovat na současné způsoby myšlení?

Tereza Darmovzalová: Future Lovers se snaží být pozorovatelem. Chtěla jsem vnímat obě roviny v paralelním monologu.  Samotné video je výstupem několikaměsíčního setkávání se a komunikace se zahradními architekty, kteří se liší svými přístupy ke koncipování osobního prostoru, jakým je rodinná zahrada. 3D modely, které jsou leitmotivem celé práce, jsou skutečnými návrhy pro rodiny a páry, které se realizovali nebo se budou realizovat a tento model je pro ně ideovou představou o tom, kde jednou budou trávit svůj čas po práci nebo kde budou pracovat. Rozhodují se na základě svých momentálních požadavků, které nezahrnují možnost společensko-politické proměny, již zde naopak zastupují vybrané manifesty z posledních let. Postfuturistický, xenofeministický i akceleracionistický manifest zastávají pozici mluvčího, který si nárokuje společenskou změnu bez určité reflexe ega, jež se nejvíc projevuje v budování soukromého prostoru. Samotná instalace se snaží narušit i vnímání galerijního prostoru jako takového a symbolicky proměnit white cube na prostor modelu, který doplňuji svými tisky vycházejícími z práce architektů se strukturami v 3D modelaci.

GK: Do jaké míry zmíněné manifesty mohou napomoci k hlubší proměně společnosti a do jaké míry lze tyto modelové teze aplikovat na skutečnou žitou realitu?

TD: Rasheed Araeen volá ve svém Manifestu k 21. století k zastavení her a vstoupení do řešení kritických otázek našeho světa. Vyzývá umělce, aby vyšel ze svého ateliéru a podílel se na vytváření sociální imaginace, jež je schopna těmto otázkám čelit. Jenže co když jim chceme čelit, ale během hledání těch správných nástrojů zapomeneme na jejich palčivost? Jedním z možných důvodů toho, proč se leitmotivem mých posledních pracích stal osobní prostor, který popisuji přítomností rostlin, jež člověka obklopují, je moje vlastní zkušenost. Vyrůstala jsem v rodině vysokoškolsky vzdělaných zemědělců, kteří se neživili produkcí, ale úřední správou a hospodářským dohledem. Pamatuji si, že jednu dobu se u nás doma vedly jen hypotetické diskuze o správných postupech sadby a výsevu, ale reálně jsme nic nepěstovali. Co když je překlad umělcovy imaginace do běžného života jednoduše nereálný? Co když se pohybujeme ve dvou rovinách, které si jsou rovnoběžné a nikdy se nepotkají?

GK: Mohla bys ještě něco říci k názvu výstavy Future Lovers?

TD: Let's forget your life
Forget your problems
Administration, bills, and loans
Come with me 


Tereza Darmovzalová je studentkou ateliéru intermédia III. Tomáše Vaňka na pražské AVU. Ve své práci používá kresbu, fotografii, video i instalaci. V předchozích letech studovala teorii umění na univerzitě v Olomouci, kde úzce spolupracovala s přehlídkou animovaného filmu PAF. Několik let studovala fotografii na VOŠ Scholastika u Alexandry Vajd a Jiřího Thýna.


Výstava vznikla ve spolupráci s Artyčok.TV.


Galerii Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Mediální partneři: Artycok.tvArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

https://soundcloud.com/uma-you-make-art

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů