Barbora Dayef: Horovo oko, a. s.

27. 2. – 24. 3. 2019
vernisáž a performance Icebreakers: 26. 2. 2019

kurátorka: Gabriela Kotiková

 

Zavři oči

Důvěřuj

Nech se vést

Zaujmi pozici

Budeš odměněn

Výstava Horovo oko, a. s. tematizuje paralelu mezi archetypální představou stavby egyptských pyramid a současnou posedlostí team buildingovými aktivitami. Ty představují něco mezi zábavným stmelovacím prostředkem a traumatickou zkušeností. Pravděpodobně nikdo ze zúčastněných zmíněných dvou procesů se jich neúčastní zcela dobrovolně. V obou případech je vyžadována schopnost vzájemné kooperativity, efektivity a sebezapření ve prospěch celku. Jedinec je redukován na pracovní nástroj, kterým je manipulováno podle potřeb přikázaných shora. Ve své roli se jedinec podřizuje vyšším cílům, ať už jsou zastoupeny bohem, panovníkem  nebo firemní korporací s krátkozrakými cíli. Sám bez ostatních je nepotřebný a snadno se může dostat do pozice zbytečné, lehce nahraditelné, jednotky.

Hlavní performativní část výstavy vytváří aluzi na egyptské reliéfy pracující s profilovým rozkladem tvaru, pásovou kompozicí a hieratickou perspektivou. Na egyptských reliéfech je část zobrazeného (tvář, končetiny, pas, hýždě) provedena v profilu, hrudník a ramena vidíme zepředu. Nepřirozenost daného zobrazení reflektuje nepřirozenost situací, do kterých jsou lidé z části nedobrovolně – aby vyhověli, dostáváni. Tělesná blízkost a omezenost pohybu nutí ke vzájemné spolupráci, za kterou jsou všichni účinkující odměněny honorářem.

Dayef zde figuruje v roli kouče určujícího průběh děje. Víme, že to dělá, ale nevíme, jakými mechanismy účastníky ovládá. Vyvstává před námi situace, kdy je skupina individuálních osob donucena bez zjevných důvodů ke kolektivnímu, mnohdy nelogickému jednání. Před našima očima probíhá proces rozdělený na několik částí vycházejících z firemních strategií sbližování pracovní skupiny – vybudování důvěry mezi cizími lidmi. Strategie známá jako Prolomení ledů má odstranit bariéry mezi lidmi, kteří se neznají, ale je potřeba, aby dohromady fungovali, i kdyby měli dělat věci, které jim osobně nemusejí dávat smysl. V procesu team buildingových aktivit není třeba vlastního přemýšlení, stačí zavřít oči, nechat se vést a plnit vyřčené příkazy. 

Sochařské východisko autorky se vyjevuje v několika vrstvách. Hmotně v použitém materiálu. Symbolicky v mytologií zatíženém symbolu studny. Časová rovina v trvání a nestálosti vytvořením proměnlivého lidského reliéfu. Dayef dostává diváka do situace, kde prostřednictvím prchavého momentu performance a klasického sochařství, odkazuje na roli jednotlivce a na motivy jeho jednání ve společenské, pracovní nebo mocenské pyramidě.

Zuzana Krišková


Icebreakers:

Dita Lamačová
Oldřich Bystřický
Jindřiška Křivánková
David Nosek
Magdalena Knappová

 


Galerii Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7

Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
Performance během vernisáže výstavy Horovo oko, a. s.; foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová
Performance Barbory Dayef: Horovo oko a. s./Building relationship @Adéla Waldhauserová

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů