David Možný: Lowdown

10. 10. – 3. 11. 2019
vernisáž: 9. 10. 2019 v 18 hodin

kurátor: Pavel Vančát

výstava se koná v rámci Fotograf Festivalu

Do jaké míry jsou prostor, čas a skutečnost nepochybné a nakolik jsou jen zažitým územ, který jsme slepě přijali jako doživotní danost? Nakolik je skutečnost umělá a iluze pravdivá? Kde leží hranice mezi pochybností a sugescí?
Podobnými otázkami by se dala shrnout umělecká praxe Davida Možného.

David Možný je již dvě dekády jedním z nejprogresivnějších českých a moravských umělců, působících na rozhraní videa, virtuálna a instalace. Již přibližně od počátku milénia pracuje s fragmenty, detaily a prostředími designu a architektury 20. století, z nichž pomocí složitých animací vytváří působivé mutující tvary a prostory (nejkomplexnější z nich byla totální dekonstrukce rumunského sídliště Rahova). Produkuje tak zcela nové autonomní světy s absurdními fyzikálními ději, které na české výtvarné scéně zatím zřejmě nejdále posouvají možnosti virtuální reality, ale jsou zároveň i meditací o povaze a dědictví východoevropské verze modernismu. V posledních letech Možný navíc často vytváří celé skutečné environmenty, které možnosti virtuality vrací zpět do trojrozměrného fyzického prostoru (viz např. jeho halucinogenní instalace turistického karavanu, kterou můžeme v těchto dnech vidět na festivalu 4+4 dny v pohybu).

Název Lowdown, který Možný zvolil pro výstavu v Galerii Jelení, má přitom v angličtině dva významy: buď jde o adjektivum označující cosi nekalého, podvodného, klamného, nebo naopak jde o zásadní fakta, která říkají skutečnou pravdu. Slovo, jehož význam se otáčí naruby podle kontextu, je emblémem instalace, která se sama přepíná do dvou absolutních stavů, temnoty a oslepujícího světla, které probouzí instalaci, kořenící v neomezených možnostech virtuální simulace. Je to náš důvěrně známý svět, který se přitom rozpadá na volně levitující kusy, jež ztrácejí své původní vlastnosti. Je to svět současnosti, který je zhusta skutečný i konstruovaný zároveň a až do té míry, kdy se hranice mezi oběma světy začíná smazávat, aby se Davidovi Možnému stávala neustále se obnovujícím polem zájmu.

Pavel Vančát


Výstavní program Galerie Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle
David Možný: Lowdown v Galerii Jelení ©Michal Czanderle

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů